Portal slovenskih prostovoljnih gasilcev

O GASILSKI ZVEZI SLOVENIJE

Prostovoljno gasilstvo ima na Slovenskem že 150-letno tradicijo. Ljudje se združujejo v gasilska društva, da bi učinkovitejše preprečevali in gasili požare. Naloga gasilskih društev je veliko več kot le gašenje in reševanje v primeru požarov. V njih so ljudje našli socialno oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vsakršni nesreči. Skozi gasilska društva člani izkazujejo predanost slovenskemu narodu in obstoj te zavesti.

Danes so v številnih krajih prav gasilska društva tista, ki združujejo in povezujejo občane pri aktivnostih in dejavnostih, posebej na področju varstva pred požari ter kulturnem in drugih področjih. Gasilska organizacija se je z leti razvila v sodobno, humanitarno in nestrankarsko organizacijo.

Gasilska zveza Slovenije je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična ter najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev in njihovih zvez. Deluje na podlagi Zakona o društvih in Zakona o gasilstvu. Je zveza vseh prostovoljnih gasilskih društev, vseh prostovoljnih industrijskih gasilskih društev ter njihovih gasilskih zvez, ki so organizirana na občinski, medobčinski in regijski ravni.

Gasilska zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 1949 v Ljubljani, kot naslednica vseh predhodnih povezav gasilskih organizacij. Od tedaj dalje opravlja naloge krovne gasilske organizacije v Republiki Sloveniji in je od leta 1992 članica CTIF.

GASILSKE ORGANIZACIJE

Spoštovani!

Z novo obliko spletne strani krovne gasilske organizacije smo iz prvih negotovih korakov pridobili nove izkušnje na področju komuniciranja z interno in širšo javnostjo. Zavedamo se, da je svetovni splet komunikacijski kanal in množični medij. Z lastnimi kadri – snovalci nove podobe – smo v obdobju od nastanka do danes, po mnenju uporabnikov, uspeli razviti spletno stran z dinamičnimi informacijami in hipertekstom. Želimo, da tudi v prihodnje ostane orodje za dostop do vsebin ter orodje, ki omogoča objavo informacij in odziv nanje.

Če želimo slediti odgovornem upravljanju in vodenju organizacije, potrebnemu nadzoru ter operativni usposobljenosti in pripravljenosti, je nujno, da delimo podatke ter informacije. Slednji morajo dati pošten in odgovoren prikaz stanja gasilstva doma in na tujem.

V fazi posodabljanja smo spletni strani dodali nove vsebine in uredili možnost uporabe spletne trgovine.

Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje in kritično presojo. Z vašimi predlogi dograjujemo vsebino spletne strani – z enim samim ciljem, da bo delo slovenskih gasilcev v prihodnje še kvalitetnejše in učinkovito.

»V službi ljudstva – NA POMOČ!«

 

Predsednik Gasilske zveze Slovenije:

Janko Cerkvenik, mag. posl. ved

Janko Cerkvenik
Predsednik GZS

Spoštovani!

Sodobna tehnologija nam omogoča hitrejši in enostavnejši način pridobivanja ustreznih informacij ter  znanja, s čimer lahko poskrbimo tudi za boljšo varstvo pred požarom in varnost na splošno. Informacije morajo biti kvalitetne, pravočasne in lahko dostopne. Vse to si želimo na novi spletni strani.

Nova spletna stran je namenjena našim članom in splošni javnosti. Na njej so podatki, povezani z našim delom, pa tudi veliko drugih koristnih napotkov, ki lahko rešujejo tudi življenja. Naša osnovna naloga je pomagati ljudem v nesreči. Da slednje lahko zagotovimo, potrebujemo močno operativno silo, ki trenutno šteje okrog 50.000 operativnih gasilcev. Da nam to uspeva že več kot 150 let, moramo izvajati še veliko drugih aktivnosti.

Brez mladih ni prihodnosti. Tega se zavedamo tudi na Gasilski zvezi Slovenije. V našo organizacijo je vključenih že preko 40.000 tisoč mladih in nanje smo zelo ponosni. Tretjina  v naši organizaciji je članic,  ki so vse bolj operativno aktivne. Pomembno vlogo imajo tudi naši starejši člani – veterani – saj brez njihovega dela in dosežkov prav gotovo ne bi imeli takšne organizacije, kot jo imamo.

Danes do znanja dostopamo na različne načine. Tudi naša spletna stran ponuja veliko koristnih informacij in nasvetov. Izkoristite jih!

 

»V službi ljudstva – NA POMOČ!«

 

Poveljnik Gasilske zveze Slovenije:

Franci Petek

Franci Petek
Poveljnik GZS

IZREDNE NOVICE

NAPOVEDNIK

KOLEDAR DOGODKOV

julij 2024
ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja
1. julij, 2024, 2. julij, 2024, 3. julij, 2024, 4. julij, 2024, 5. julij, 2024, 6. julij, 2024, 7. julij, 2024,
8. julij, 2024, 9. julij, 2024, 10. julij, 2024, 11. julij, 2024, 12. julij, 2024, 13. julij, 2024, 14. julij, 2024,
15. julij, 2024, 16. julij, 2024, 17. julij, 2024, 18. julij, 2024, 19. julij, 2024, 20. julij, 2024, 21. julij, 2024,
22. julij, 2024, 23. julij, 2024, 24. julij, 2024, 25. julij, 2024, 26. julij, 2024, 27. julij, 2024, 28. julij, 2024,
29. julij, 2024, 30. julij, 2024, 31. julij, 2024, 1. avgust, 2024, 2. avgust, 2024, 3. avgust, 2024, 4. avgust, 2024,

ZDRUŽUJEMO PROSTOVOLJNO GASILSTVO V SLOVENIJI

17

GASILSKIH REGIJ

121

GASILSKIH ZVEZ

1337

GASILSKIH DRUŠTEV

ZADNJI DOGODKI NA KATERIH SO ALI PRAVKAR POSREDUJEJO GASILCI

RSS INFORMACIJSKI SISTEM ZA POROČANJE O NESREČAH IN INTERVENCIJAH