KOMISIJA ZA PREVENTIVO NA GASILSKIH ZVEZAH

 

Vloga in naloge

Vloga komisije za preventivo je nudenje strokovne pomoči in svetovanje, izdelovanje strokovnih podlag za načrte, osveščanje in obveščanje, usposabljanje, nadzor in pregled objektov in požarnega okoliša ter opreme in naprav za požarno varnost.
Namen izvajanja nalog komisije je zagotavljanje optimalnih pogojev za hitro in uspešno posredovanje operativne enote ob intervenciji, zmanjševanje števila žrtev zaradi požarov in preprečevanje nastanka požara oziroma učinkovito ukrepanje v primeru požara.

Naloge komisije:
• sodelovanje pri izdelavi požarnih načrtov,
• sodelovanje pri načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju površin za gasilce,
• izdelava strokovnih podlag za operativne in druge načrte,
• preventivni pregledi požarno zahtevnih objektov in požarnih okolišev,
• nadzor o ustreznem vzdrževanju opreme in naprav za požarno varnost,
• usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
• usposabljanje na področju požarne preventive,
• organizacija požarnih straž,
• osveščanje in obveščanje občanov.

Usmeritve komisije:

Za strokovno in samostojno opravljanje nalog se mora komisija redno usposabljati na strokovnih izobraževanjih ter sodelovati z različnimi službami, kot npr. gozdarji, dimnikarji, policijo, inšpekcijo, ipd.
Predlog sestave komisije GZ:
Predsednik ter najmanj štirje člani.
Osnovna izobrazba članov: najmanj VI. stopnja ter opravljen tečaj za vodjo enot – GČ in specialnost preventivec na nivoju GZS.

 

KOMISIJA ZA PREVENTIVO V GASILSKEM DRUŠTVU

 

Vloga in naloge

Vloga komisije je predvsem osveščanje, obveščanje in pomoč občanom ter preventivni pregledi požarnega okoliša in manj zahtevnih objektov s področja požarne varnosti.
Ostale naloge izvaja po pooblastilu komisije za preventivo gasilske zveze.

Naloge komisije:
• sodelovanje pri izdelavi požarnih načrtov,
• izdelava strokovnih podlag za operativni načrt,
• preventivni pregledi manj zahtevnih objektov in požarnega okoliša,
• pregledi stanja hidrantnega omrežja ter intervencijskih poti in površin,
• osveščanje, obveščanje in pomoč občanom.

Predlog sestave komisije PGD:
Predsednik ter najmanj dva člana.
Osnovna izobrazba članov: najmanj V. stopnja tehniške smeri ter opravljen tečaj za vodjo enote – NGČ in specialnost preventivec na nivoju GZ.