CTIF

CTIF je „Mednarodna organizacija gasilskih in reševalnih služb“ , njen glavni cilj je podpirati in spodbujati sodelovanje med gasilskimi in drugimi intervencijskimi službami po vsem svetu. Organizacija je bila ustanovljena leta 1900 v Parizu. Trenutno ima 39 držav članic, večinoma iz Evrope, pa tudi drugih držav, kot so Japonska, Južna Koreja, Združene države Amerike, Združeni arabski emirati. pri CTIF organizaciji sodelujejo tudi številne druge organizacije članice ter komisije oz. delovne skupine.

Uradna spletna stran CTIF: www.ctif.org

ORGANIZIRANOST CTIF-a

 

Organizacijo CTIF vodi izvršni odbor, ki se sestavlja na rednih sestankih preko spleta, nekajkrat na leto pa se organizira tudi sestanek v fizični obliki.

Izvršni odbor sestavljajo:

 • predsednik: Milan Dubravac (Slovenija)
 • generalni sekretar: Roman Sykora (Avstrija)
 • blagajnik: Marc Mamer (Luksemburg)
 • sekretarka pisarne CTIF: Neža Strmole (Slovenija)
 • podpredsedniki:
  • László Bérczi (Madžarska)
  • Taina Hanhikoski (Finska)
  • Ole Hansen (Norveška)
  • Yvonne Näsman (Sweden)
  • Zdenek Nytra (Češka)
  • Christophe Marchal (Francija)
  • Anatoly Suprunovski (Rusija)
 • višji svetovalec: Dennis Davis (Velika Britanija)
 • sodelavec pri projektih: Tom van Esbroeck (Belgija)
 • skrbnik spletne strani in drugih komunikacijskih kanalov: Björn Ulfsson (Kanada)

Nekdanja zasedba Izvršnega odbora CTIF (Martigny, Švica, 2019)

 

Enkrat letno se organizira Delegatska skupščina, kjer delegati vsake države članice potrdijo poročila preteklega leta, plan novega obdobja, oddajo predloge in pobude, volijo novo vodstvo…

Znotraj CTIF pa delujejo tudi številne komisije in delovne skupine.

AKTIVNOSTI GZS PRI CTIF-u

 

Gasilska zveza Slovenije je članica CTIF organizacije že od leta 1992. Ves čas aktivno sodeluje pri različnih aktivnosti preko članstva in vodenja različnih komisij in delovnih skupin kot tudi aktivnem delovanju v izvršnem odboru CTIF. Gasilska zveza Slovenije je vodenje pisarne CTIF prevzela leta 2017.

Člani, ki se kot predstavniki GZS udeležujejo omenjenih aktivnosti CTIF tako ponašajo izkušnje slovenskega gasilstva širom Evrope in sveta, prav tako pa domača organizacija in gasilci pridobijo številna nova znanja, primere dobrih praks ter poznanstev.

ZAVOD ZA UPRAVLJANJE PRAVIC IZVAJALCEV IN PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV SLOVENIJE (IPF)

Gasilska zveza Slovenije ter Zavod za upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF) sta 17. junija 2014 podpisala pogodbo o pogojih uporabe in plačilu nadomestila za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF na prireditvah društev Gasilske zveze Slovenije. Pogodba določa, da se Gasilski zvezi Slovenije zagotovi poseben popust za prireditve od 1. januarja 2015 dalje, če se v obračunu letnega nadomestila zagotovi plačilo za vsaj 500 društev. Pogodba velja za prireditve, na katerih priobčitev fonogramov ni ključnega pomena. V to skupino spadajo vse gasilske prireditve na katerih poleg rednega programa predvajamo tudi posneto glasbo (občni zbori, tekmovanja, dnevi odprtih vrat…)