Namen razpisov za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki jih vsako leto skladno z zakonodajo izdaja Ministrstvo za obrambo, je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze. Cilj razpisov je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GZRO 2024

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GZRO 2023

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GZRO 2022

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GZRO 2021

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GZRO 2020

OPREMA IZ SREDSTEV POŽARNEGA SKLADA

S sredstvi požarnega sklada razpolaga Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom.

SOFINANCIRANJE ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami sklene Uprava RS za zaščito in reševanje z Gasilsko zvezo Slovenije pogodbo o sofinanciranju zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev. Gasilska zveza Slovenije izdaja enkrat ali večkrat letno razpise za sofinanciranje zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev, v katerih so natančno definirani razpisni pogoji.

RAZPIS 2023 – 2. razpis

Objavljen je drugi razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za leto 2023, in sicer za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023. Prijave v Vulkanu so možne od 22. 12. 2023 do 15. 1. 2024.

POROČILO 2023

Dne 5. 10. 2023 smo izdali prvi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za leto 2023 št. GZS-78/2023, in sicer za obdobje od 1. 1. do 30. 9. 2023 z rokom prijave 30. 10. 2023.

Na podlagi vlog gasilskih zvez in prostovoljnih gasilskih društev, ki so ustrezale pogojem razpisa, smo pripravili obračun sofinanciranja zdravstvenih pregledov ter sklenili pogodbe z vlagatelji za vsak razpis posebej in jim po prejemu denarja s strani MORS-a nakazali finančna sredstva.

Na prvi razpis smo prejeli 127 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 463 operativnih gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih je 458 pregledov ustrezalo vsem pogojem razpisa. Skupna vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov prvega razpisa je 41.394,64 EUR.

POROČILO 2022

Dne 14. 10. 2022 smo izdali prvi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za leto 2022 št. GZS-145/2022, in sicer za obdobje od 1. 1. do 30. 9. 2022 z rokom prijave 3. 11. 2022. Dne 28. 12. 2022 pa smo izdali drugi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za leto 2022 št. GZS-173/2022, in sicer za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022 z rokom prijave 16. 1. 2023.

Na podlagi vlog gasilskih zvez in prostovoljnih gasilskih društev, ki so ustrezale pogojem razpisa, smo pripravili obračun sofinanciranja zdravstvenih pregledov ter sklenili pogodbe z vlagatelji za vsak razpis posebej in jim po prejemu denarja s strani MORS-a nakazali finančna sredstva.

Na prvi razpis smo prejeli 101 vlogo za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 356 operativnih gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih je 346 pregledov ustrezalo vsem pogojem razpisa. Skupna vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov prvega razpisa je 32.008,67 EUR. Na drugi razpis smo prejeli 127 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 470 operativnih gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih je 461 pregledov ustrezalo vsem pogojem razpisa. Skupna vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov drugega razpisa je 42.657,61 EUR.

V letu 2022 smo sofinancirali zdravstvene preglede za skupaj 807 operativnih gasilcev za zahtevnejša dela v skupni vrednosti 74.666,28 EUR.

POROČILO 2021

Dne 12. 10. 2021 smo izdali prvi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za leto 2021 št. GZS-136/2021, in sicer za obdobje od 1. 1. do 30. 9. 2021 z rokom prijave 2. 11. 2020. Dne 29. 12. 2021 pa smo izdali drugi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za leto 2021 št. GZS-187/2021, in sicer za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021 z rokom prijave 18. 1. 2022.

Na podlagi vlog gasilskih zvez in prostovoljnih gasilskih društev, ki so ustrezale pogojem razpisa, smo pripravili obračun sofinanciranja zdravstvenih pregledov ter sklenili pogodbe z vlagatelji za vsak razpis posebej in jim po prejemu denarja s strani MORS-a nakazali finančna sredstva.

Na prvi razpis smo prejeli 91 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 290 operativnih gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih je 281 pregledov ustrezalo vsem pogojem razpisa. Skupna vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov prvega razpisa je 25.019,09 EUR. Na drugi razpis smo prejeli 120 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 385 operativnih gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih je 380 pregledov ustrezalo vsem pogojem razpisa. Skupna vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov drugega razpisa je 34.424,31 EUR.

V letu 2021 smo sofinancirali zdravstvene preglede za skupaj 661 operativnih gasilcev za zahtevnejša dela v skupni vrednosti 59.443,40 EUR.

POROČILO 2020

Dne 25. 9. 2020 smo izdali prvi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za leto 2020 št. GZS-258/2020, in sicer za obdobje od 1. 1. do 30. 9. 2020 z rokom prijave 19. 10. 2020. Dne 29. 12. 2020 pa smo izdali drugi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za leto 2020 št. GZS-307/2020, in sicer za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 z rokom prijave 18. 1. 2021.

Na podlagi vlog gasilskih zvez in prostovoljnih gasilskih društev, ki so ustrezale pogojem razpisa, smo pripravili obračun sofinanciranja zdravstvenih pregledov ter sklenili pogodbe z vlagatelji za vsak razpis posebej.

Na prvi razpis smo prejeli 89 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 256 operativnih gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih je 245 pregledov ustrezalo vsem pogojem razpisa. Skupna vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov prvega razpisa je 22.227,34 EUR. Na drugi razpis smo prejeli 80 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 205 operativnih gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih so 203 pregledi ustrezali vsem pogojem razpisa. Skupna vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov drugega razpisa je 19.156,61 EUR. Z vlagatelji smo sklenili pogodbe in jim po prejemu denarja s strani MORS-a nakazali sredstva.

V letu 2020 smo sofinancirali zdravstvene preglede za skupaj 459 operativnih gasilcev za zahtevnejša dela v skupni vrednosti 41.383,95 EUR.

POROČILO 2019

Dne 17. 6. 2019 smo izdali prvi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za leto 2019 št. GZS-126/2019, in sicer za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2019 z rokom prijave 12. 7. 2019.  Dne 17. 12. 2019 pa smo izdali drugi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za leto 2019 št. GZS-227/2019, in sicer za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 z rokom prijave 10. 1. 2020.

Na podlagi vlog gasilskih zvez in prostovoljnih gasilskih društev, ki so ustrezale pogojem razpisa, smo pripravili obračun sofinanciranja zdravstvenih pregledov ter sklenili pogodbe z vlagatelji za vsak razpis posebej.

Na prvi razpis smo prejeli 114 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 313 operativnih gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih je 310 pregledov ustrezalo vsem pogojem razpisa. Skupna vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov prvega razpisa je 26.375,16 EUR. Na drugi razpis smo prejeli 158 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 664 operativnih gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih je 660 pregledov ustrezalo vsem pogojem razpisa. Skupna vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov drugega razpisa je 60.649,67 EUR. Z vlagatelji smo sklenili pogodbe in jim po prejemu denarja s strani MORS-a nakazali sredstva.

V letu 2019 smo sofinancirali zdravstvene preglede za skupaj 970 operativnih gasilcev za zahtevnejša dela v skupni vrednosti 87.024,83 EUR.