SPREMEMBA TIPIZACIJE GASILSKIH VOZIL – 6.3.2023

Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na svoji 30. seji dne 6.3.2023 sprejelo spremembe Tipizacije gasilskih vozil. Spremembe se nanašajo na volumen rezervoarja pri gasilskem vozilu GVC-2, kjer se količina volumna spremeni iz 5000 litrov na 4000 – 6000 litrov vode. Nova je tudi PRILOGA 5, ki navaja vsebino kovčkov z dimnikarskim orodjem.

Gasilska društva, ki so pridobila mnenje o ustreznosti podvozja pred 6.3.2023, lahko dokončajo vozilo po tipizaciji pred uveljavitvijo sprememb. V kolikor želijo izvesti nakup podvozja ali izvedbo nadgradnje po spremenjeni tipizaciji, si morajo predhodno pridobiti novo mnenje o ustreznosti podvozja.

Novo tipizacijo najdete v poglavju TIPIZACIJE.

Išči

+