STAREJŠI GASILCI IN GASILKE SO ZAKLJUČILI V LOVRENCU NA DRAVSKEM POLJU

19 Avg 2023 NOVICE

Pokalna gasilska tekmovanja za starejše gasilce in gasilke so potekala od 13. maja do 19. avgusta v petih prostovoljnih gasilskih društvih po Sloveniji, ki so bila izbrana za organizatorje: PGD Oplotnica, Zreče, Vojnik, Polje, in Lovrenc na Dravskem polju. Na pokalnih tekmovanjih je v ciklusu sodelovalo 30 tekmovalnih enot, od tega 6 enot starejših gasilk in 24 enot starejših gasilcev.

V soboto, 19. avgusta, je v organizaciji PGD Lovrenc na Dravskem polju potekalo letošnje zadnje pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije za starejše gasilce in gasilke.

Program se je začel ob 10. uri z otvoritvijo tekmovanja, ki je ves čas potekalo v lepem vremenu. Malo pred 15. uro se je začela zaključna slovesnost z razglasitvijo rezultatov. Prisotne so nagovorili Sandra Žumer, predsednica PGD Lovrenc na Dravskem polju, Peter Šipek, član Sveta veteranov GZS in Zvonko Glažar, podpoveljnik GZS.

Sledila je razglasitev rezultatov tekmovanja starejših gasilk in gasilcev za pokal PGD Lovrenc na Dravskem polju ter podelitev medalj in pokalov za najboljše enote s strani vodilnih domačega društva, zveze in občine. Domačini so podelili tudi praktične nagrade podjetja Bas.

Nato smo razglasili rezultate pokalnega tekmovanja Gasilske zveze Slovenije za leto 2023. Na osnovi sprejetih navodil za izvedbo pokalnega tekmovanja pri skupnem izračunu rezultatov nismo upoštevali rezultate dveh tekmovanj od vseh izvedenih.

Najboljša mesta so tako v letošnjem letu dosegle naslednje tekmovalne enote:

STAREJŠI GASILCI:
1. PGD Oplotnica
2. PGD Impol Slovenska Bistrica
3. PGD Ponova vas

STAREJŠE GASILKE:
1. PGD Gaberke
2. PGD Šoštanj-mesto
3. PGD Prepolje

Tekmovalne enote so za sodelovanje na pokalnih tekmovanjih prejele priznanja, prve tri tekmovalne enote v obeh kategorijah pa so prejele tudi pokale in medalje. Zmagovalni ekipi v obeh kategorijah sta prejeli prehodni pokal Gasilske zveze Slovenije. Najboljšim petim moškim in trem ženskim enotam smo podelili tudi praktične nagrade, s praktičnimi nagradami pa smo nagradili tekmovalne enote, ki so bile prisotne na vseh petih pokalnih tekmovanjih.

Cikel pokalnih tekmovanj za starejše gasilce in gasilke je zaključil Zvonko Glažar, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, spust tekmovalne zastave pa je opravila tekmovalna enota starejših gasilcev PGD Oplotnica, zmagovalna enota zadnjega tekmovanja.

Išči

+