ADRIANA CIVIDINI

Vodja za področje operative

 +386 (0) 1 241 97 57
+386 (0) 41 384 994
 adriana.cividini@gasilec.net

DUŠAN VIŽINTIN

Svetovalec za operativo

+386 (0) 1 241 97 59
+386 (0) 51 300 200
 dusan.vizintin@gasilec.net

NEŽA STRMOLE

Svetovalka za mednarodno sodelovanje
in evropske projekte

+386 (0) 1 241 97 54
+386 (0) 41 384 110
  neza.strmole@gasilec.net

BOJANA ŽUGEC

Administratorka

+386 (0) 1 241 97 64
+386 (0) 41 384 622
 bojana.zugec@gasilec.net

mag. MATJAŽ KLARIČ

Vodja za področje usposabljanja

+386 (0) 1 241 97 55
+386 (0) 41 712 354
 matjaz.klaric@gasilec.net
  izobrazevanje@gasilec.net

DRAGICA LENARČIČ

Svetovalka za usposabljanje

+386 (0) 1 241 97 51
+386 (0) 41 384 031
  dragica.lenarcic@gasilec.net
  izobrazevanje@gasilec.net

NINA DULAR

Administratorka

+386 (0) 1 241 97 58
+386 (0) 41 384 777
  nina.dular@gasilec.net
  izobrazevanje@gasilec.net

MMag. SUZANA KRALJ

Vodja za področje splošnih zadev

+386 (0) 1 241 97 60
+386 (0) 41 384 073
 suzana.kralj@gasilec.net
  racunovodstvo@gasilec.net

IRENA KOPRIVC

Poslovna sekretarka

+386 (0) 1 241 97 65
+386 (0) 41 384 399
  irena.koprivc@gasilec.net

JERNEJA JELOVČAN KOSELJ

Strokovna sodelavka za gasilski tisk

+386 (0) 1 241 97 53
+386 (0) 41 384 115
jerneja.jkoselj@gasilec.net

BLAŽ RAČIČ

Urednik revije Gasilec

+386 (0) 1 241 97 62
+386 (0) 51 387 212
  blaz.racic@gasilec.net
  urednistvo@gasilec.net

MIRJANA KOČEVAR

Referentka v ekonomatu

+386 (0) 1 241 97 61
+386 (0) 41 384 094
  mirjana.kocevar@gasilec.net
  ekonomat@gasilec.net

LIDIJA ŠLIBAR

Pomočnica v strokovni službi

+386 (0) 1 241 97 52
+386 (0) 41 384 163
ekspedit@gasilec.net

PETRA PLANINC

Kustos Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki

+386 (0) 7 305 8697
+386 (0) 41 384 072
 muzej@gasilec.net