Študijski dan inštruktorjev GZS


V ponedeljek, 27. 5. 2024, je v podcentru Sežana potekal vsakoletni študijski dan za inštruktorje Gasilske zveze Slovenije, ki poučujejo na tečajih za Gašenje požarov v naravi (GNO). Cilj študijskega dne je bilo poenotenje podajanja znanja na teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja za GNO v požarni sezoni 2024. Tečajniki, ki obiskujejo tečaj za GNO, v primeru razglašene velike požarne ogroženosti, pod vodstvom inštruktorja/-jev sodelujejo na intervencijah pri gašenju požarov. Ob koncu študijskega dne so se inštruktorji pri poklicni gasilski enoti seznanili tudi z novim vozilo GVGP - 2, saj je v času usposabljanja oz. dežurstva z njimi vzpostavljeno zelo dobro medsebojno sodelovanje.


IZVAJANJE USPOSABLJANJ GZS PO SPROŠČANJU UKREPOV


Na podlagi sproščanja ukrepov proti širjenju koronavirusa in ob ugodnem epidemiološkem stanju bomo s 1. marcem 2021 pričeli z usposabljanji, pri čemer bomo morali dosledno upoštevati vse veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, sprejete s strani Vlade RS in NIJZ. Temu primerno bodo usposabljanja tudi prilagoditi. Prilagamo pomembno obvestilo, ki je bilo poslano tudi vsem GZ in vsebuje pomembne osnovne informacije. Poleg obvestila je potrebno spremljati tudi e-pošto s katero bodo tečajniki in njihove GZ obveščene o podrobnostih za udeležbo na posameznem usposabljanju v organizaciji Gasilske zveze Slovenije.

Priloga 1: Obvestilo o izvajanju usposabljanj GZS po sproščanju ukrepov epidemije

Priloga 2: Okrožnica z aktualnimi podatki