RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA MICROSOFT IN ADOBE POD UGODNIMI POGOJI ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE

 

Nevladne organizacije lahko pridobijo programsko opremo bistveno ceneje, kot je tržna cena. Z registracijo v donacijsko shemo  storite prvi korak, k cenejšemu in učinkovitejšemu poslovanju. Na voljo je preko 300 različnih izdelkov podjetij MICROSOFT ADOBE. Nevladne organizacije lahko preko te pobude pridobijo računalniško programsko opremo za uspešno in nemoteno delo, znižujejo stroške delovanja ter nadgradijo ali legalizirajo že obstoječo opremo. Nakup licenc je časovno in številčno omejen (50 licenc v 2 letih; izjema so licence za MS Windows, ki omogočajo le enkraten nakup do 50 licenc). Hkrati pa imajo licence tudi časovno omejitev za namestitev na računalnik, zato jih ne kupujte na zalogo.

 

Zavod MISSS

Ponuja nevladnim organizacijam informacije in podporo pri pridobivanju informacijsko komunikacijskih tehnologij pod ugodnimi pogoji. Kot TechSoup Slovenia je od leta 2009 pridružen član vodilne mreže tehnoloških donacij TechSoup Global Network s sedežem v San Franciscu, ki povezuje tehnološke donacije vodilnih proizvajalcev programske in strojne opreme.

 

Donatorji

Program omogočajo donacije vodilnih proizvajalcev tehnološke opreme. V Sloveniji sta trenutno donatorja MICROSOFT in ADOBE, katerih namen je pomagati nevladnemu sektorju pri učinkovitemu razvijanju svojega poslanstva.

 

Vloga MISSS

Naša vloga pri izvedbi donatorskega programa je pomoč organizacijam pri registraciji, informacije o upravičenosti posameznih organizacij, skrb za natančno uporabo donatorskih smernic, pogojev in kriterijev za pridobitev programske opreme.

 

Kaj pridobijo nevladne organizacije

Nevladne organizacije lahko preko te pobude pridobijo računalniško programsko opremo za uspešno in nemoteno delo, znižujejo stroške delovanja ter nadgradijo ali legalizirajo že obstoječo opremo. Program pomaga nevladnim organizacijam hiter dostop do donirane programske opreme za izjemno nizko administrativno nadomestilo (do 95% ceneje).

 

Dostopnost, cena, legalna oprema, učinkovitost

Prvi korak pri pridobitvi donacije je registracija vaše organizacije s katero se ugotovi upravičenost nevladne organizacije do donacije. Registracija vaše nevladne organizacije ne obvezuje k naročilu in je brezplačna, vam pa občutno skrajša čas naročanja opreme, ko se zanjo odločite.