Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za preverjanje in pridobitev strokovne in fizične sposobnosti gasilcev, za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. Gasilska tekmovanja spadajo med strokovno in praktično izobraževanje gasilcev.

Tekmovanja so: društvena, meddruštvena, občinska, tekmovanja gasilskih zvez, regijska, državna, mednarodna, pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije in tekmovanja v počastitev dogodkov ali spomina na osebe, ki imajo izjemne zasluge za razvoj in napredek gasilstva.

Gasilska tekmovanja prostovoljnih gasilcev so opredeljena v 8. točki Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin pa so podrobno opisana v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2023. Obvezno razlago Pravil gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin daje Komisija za tekmovanja pri Gasilski zvezi Slovenije.

POKALNA TEKMOVANJA 2024

RAZPISI

GASILSKE OLIMPIJADE

MEDNARODNA TEKMOVANJA 2024

PRAVILA

NAVODILA

PROGRAM ZA VODENJE IN IZRAČUN REZULTATOV TEKMOVANJA

Preko modula tekmovanja v Vulkanu imajo administratorji GZ ter uporabniki PGD, ki imajo pristojnosti urejanja in pisanja na članu, tudi dostop do Programa za tekmovanja (meni tekmovanja > člani / program), ki si ga prenesejo na svoje računalnike. Administratorji GZ lahko določijo pristojnosti tudi drugim uporabnikom.

V program za tekmovanja pa je možen tudi uvoz podatkov iz Vulkana (članstvo in/ali podatki o tekmovanju) ter po končanem tekmovanju tudi izvoz podatkov nazaj v Vulkan.

Modul tekmovanja v Vulkanu in Program za tekmovanja sta posodobljena skladno s Pravili gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2023.

Organizatorji tekmovanj morate pri razpisovanju tekmovanj v Vulkanu označiti (kljukica), da gre za tekmovanja po razpisu GZS – za ciklus vsaki dve leti (tekmovanja GZ in regijska tekmovanja v letu 2024).

REZULTATI

REZULTATI POKALNIH TEKMOVANJ

Gasilska pokalna tekmovanja za pokal Gasilske zveze Slovenije organizirajo prostovoljna gasilska društva ali gasilske zveze, ki morajo izpolnjevati pogoje za izvedbo takšnega tekmovanja, ki jih določi Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije.

Gasilska zveza Slovenije organizira štiri vrste pokalnih tekmovanj: pokalno tekmovanje za člane in članice, za starejše gasilce in gasilke, v spajanju sesalnega voda in pokalno tekmovanje gasilskih dvojic.

K dosedanjim zelo lepim uspehom tekmovalnih enot so ogromno pripomogla ravno pokalna tekmovanja, saj preko teh tekmovanj tekmovalne enote pridobijo znanje in izkušnje, s katerimi se nato članske tekmovalne enote preko državnih in izbirnih tekmovanj uvrstijo na gasilske olimpijade in tudi na teh dosežejo izjemne rezultate.

Pokalna gasilska tekmovanja za člane in članice potekajo od meseca maja do meseca septembra v prostovoljnih gasilskih društvih oziroma gasilskih zvezah po Sloveniji, ki so izbrana za organizatorje. Število pokalnih tekmovanj je skladno z razpisom najmanj štiri in največ šest.

V letu 2020 je bilo pokalno tekmovanje zaradi epidemije Covid-19 odpovedano.

Pokalna gasilska tekmovanja za starejše gasilce in gasilke potekajo od meseca maja do meseca septembra v prostovoljnih gasilskih društvih oziroma gasilskih zvezah po Sloveniji, ki so izbrana za organizatorje. Število pokalnih tekmovanj je skladno z razpisom najmanj štiri in največ sedem.

V letu 2020 je bilo pokalno tekmovanje zaradi epidemije Covid-19 odpovedano.

Pokalna gasilska tekmovanja v spajanju sesalnega voda za člane in članice potekajo od meseca januarja do meseca marca v prostovoljnih gasilskih društvih oziroma gasilskih zvezah po Sloveniji, ki so izbrana za organizatorje. Število pokalnih tekmovanj je skladno z razpisom najmanj štiri in največ šest.

V letu 2020 je bilo pokalno tekmovanje zaradi epidemije Covid-19 odpovedano.

Pokalna gasilska tekmovanja gasilskih dvojic potekajo od meseca maja do meseca oktobra v prostovoljnih gasilskih društvih oziroma gasilskih zvezah po Sloveniji, ki so izbrana za organizatorje. Število pokalnih tekmovanj je skladno z razpisom najmanj štiri in največ sedem.

V letu 2020 je bilo pokalno tekmovanje zaradi epidemije Covid-19 odpovedano.

REZULTATI DRŽAVNIH TEKMOVANJ

Na državnem gasilskem tekmovanju po pravilih CTIF sodelujejo prvaki regijskih gasilskih tekmovanj, tekmovalne enote, ki so dosegle rezultat, predpisan od Poveljstva Gasilske zveze Slovenije in tekmovalne enote, ki so dosegle kriterije, ki jih določajo Navodila za izvedbo pokalnih tekmovanj Gasilske zveze Slovenije.

Iz tega državnega gasilskega tekmovanja se tekmovalne enote na podlagi sprejetih meril s strani Poveljstva Gasilske zveze uvrstijo na mednarodno gasilsko tekmovanje CTIF.

Zadnje Državno gasilsko tekmovanje je potekalo 11. in 12. 6. 2016 v Kopru.

Državno gasilsko tekmovanje za leto 2020 je bilo zaradi koronavirusa prestavljeno na 5. in 6. junij 2021 in bo potekalo v Celju.

REZULTATI DRŽAVNIH TEKMOVANJ ZA MEMORIAL MATEVŽA HACETA

V zamiku dveh let od ciklusa državnega gasilskega tekmovanja po pravilih CTIF se na vseh nivojih organiziranosti izvaja gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta, ki ga razpiše Gasilska zveza Slovenije. Tekmovanja višjega nivoja se v skladu z določili razpisa udeležijo prvaki tekmovanja nižjega nivoja, pri čemer pa se na nobenem nivoju za dodatno uvrstitev ne upoštevajo rezultati pokalnega tekmovanja Gasilske zveze Slovenije. Cikel tekmovanj za memorial Matevža Haceta se zaključi na državnem nivoju.

REZULTATI MEDNARODNIH TEKMOVANJ

Gasilska zveza Slovenije organizira vsake dve leti mednarodno gasilsko tekmovanje v okviru prireditve Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja pod pokroviteljstvom Uprave RS za zaščito in reševanje.

Zadnje mednarodno tekmovanje je bilo v soboto, 19. oktobra 2019, v Postojni.

REZULTATI GASILSKIH OLIMPIJAD

Mednarodna gasilska organizacija CTIF organizira vsake štiri leta mladinsko in člansko gasilsko olimpijado, vsaki dve leti pa samo mladinsko gasilsko olimpijado. Tekmovalne enote iz Slovenije so se udeležile vseh dosedanjih tekmovanj.