Upravni odbor je operativno-izvršilni organ GZS, ki vodi delo GZS med dvema Kongresoma. Delo Upravnega odbora vodi predsednik GZS. Kadar je predsednik GZS odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik predsednika GZS. Če je odsoten ali zadržan tudi namestnik predsednika GZS, predsednik GZS za nadomeščanje pooblasti enega od podpredsednikov GZS.

Seje sklicuje predsednik GZS po potrebi, na pobudo članov Upravnega odbora ali Nadzornega odbora, najmanj pa vsako četrtletje.

Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov.
Glasovanje je praviloma javno, razen če Upravni odbor pred posameznim odločanjem ne sklene drugače.

Upravni odbor šteje 23 članov. Sestavljajo ga: predsednik GZS, namestnik predsednika GZS, poveljnik GZS, predstavnik Mladinskega sveta, predstavnica Sveta članic, predstavnik Sveta veteranov in predstavniki gasilskih regij.

Upravni odbor skrbi za izvajanje, izpolnitev in uveljavljanje programskih usmeritev Kongresa in Plenuma, letnih programov ter finančnih načrtov GZS. Za svoje delo je odgovoren Plenumu in Kongresu.

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

PRIIMEKIMEORGANIZACIJSKA FUNKCIJA/REGIJA
CerkvenikJankoPredsednik
PetekFranciPoveljnik
Kramer StajnkoJanjaNamestnica predsednika
AntolinMilanPodpredsednik
DerlinkJožePodpredsednik
VidmarJasminaPredsednica Sveta članic
RuprehtRenataPredsednica Mladinskega sveta
SmoleJožePredsednik Sveta veteranov
BradeškoFrancČlan UO - Regija Ljubljana I
BukovecFranjoČlan UO - Notranjska regija
BregantJanezČlan UO - Dolenjska regija
DakskoblerJožefČlan UO - Severnoprimorska regija
GačnikUrošČlan UO - Regija Ljubljana II
GregoričMiranČlan UO – Obalnokraška regija
JalovecSlavkoČlan UO - Regija Ljubljana III
KašnikJožeČlan UO - Koroška regija
KofaltRudiČlan UO - Belokranjska regija
KrambergerSlavkoČlan UO - Mariborska regija
LiponikJanezČlan UO - Podravska regija
PotočnikIvanČlan UO - Zasavska regija
SomrakAnaČlanica UO - Posavska regija
TurnšekJankoČlan UO - Celjska regija
VerkBrankoČlan UO – Savinjsko-šaleška regija

ZAPISNIKI