Upravni odbor je operativno-izvršilni organ GZS, ki vodi delo GZS med dvema Kongresoma. Delo Upravnega odbora vodi predsednik GZS. Kadar je predsednik GZS odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik predsednika GZS. Če je odsoten ali zadržan tudi namestnik predsednika GZS, predsednik GZS za nadomeščanje pooblasti enega od podpredsednikov GZS.

Seje sklicuje predsednik GZS po potrebi, na pobudo članov Upravnega odbora ali Nadzornega odbora, najmanj pa vsako četrtletje.

Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov.
Glasovanje je praviloma javno, razen če Upravni odbor pred posameznim odločanjem ne sklene drugače.

Upravni odbor šteje 23 članov. Sestavljajo ga: predsednik GZS, namestnik predsednika GZS, poveljnik GZS, predstavnik Mladinskega sveta, predstavnica Sveta članic, predstavnik Sveta veteranov in predstavniki gasilskih regij.

Upravni odbor skrbi za izvajanje, izpolnitev in uveljavljanje programskih usmeritev Kongresa in Plenuma, letnih programov ter finančnih načrtov GZS. Za svoje delo je odgovoren Plenumu in Kongresu.

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

PRIIMEKIMEORGANIZACIJSKA FUNKCIJA/REGIJA
CerkvenikJankoPredsednik GZS
GlažarZvonkoPoveljnik GZS
Kramer StajnkoJanjaNamestnica predsednika GZS
BradeškoFrancPodpredsednik GZS; Predsednik regijskega sveta - Regija Ljubljana I
LužarMartinPodpredsednik GZS; Predsednik regijskega sveta - Dolenjska regija
RuprehtRenataPredsednica Mladinskega sveta
SmoleJožePredsednik Sveta veteranov
VidmarJasminaPredsednica Sveta članic
BukovecFranjoPredsednik regijskega sveta - Notranjska regija
DakskoblerJožefPredsednik regijskega sveta - Severnoprimorska regija
DerlinkJožePredsednik regijskega sveta - Gorenjska regija
FakinTonePredsednik regijskega sveta - Zasavska regija
HergamasDarkoPredsednik regijskega sveta - Mariborska regija
JalovecAlojzPredsednik regijskega sveta - Regija Ljubljana III
JezernikIvanPredsednik regijskega sveta - Celjska regija
JurkovičDejanPredsednik regijskega sveta - Podravska regija
KašnikJožePredsednik regijskega sveta - Koroška regija
KnezVincencPredsednik regijskega sveta - Posavska regija
KocjanBojanPredsednik regijskega sveta - Regija Ljubljana II
KofaltRudiPredsednik regijskega sveta - Belokranjska regija
MarkovičLeonardoPredsednik regijskega sveta - Pomurska regija
PungartnikDušanPredsednik regijskega sveta - Savinjsko-šaleška regija
SimšičMarkoPredsednik regijskega sveta - Obalnokraška regija

ZAPISNIKI