USPEŠNA ANALIZA INTERVENCIJ ZA LETO 2023

Na Ljubnem je danes – v soboto, 9. marca 2024 – potekalo strokovno srečanje poveljnikov, na katerem je bila izvedena Analiza intervencij v letu 2023. Udeleležilo se ga je več kot 110 poveljnikov gasilskih zvez in občinskih gasilskih poveljstev, članov Poveljstva GZS, predstavnikov poklicnih gasilskih enot in drugih gostov.

Tomaž Vilfan, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije, je ob 8. 30 uri otvoril strokovno srečanje in pozdravil vse prisotne, še posebej pa visoke goste. Nato je vodenje prevzel Mirko Brezovnik, regijski poveljnik Savinjsko-šaleške regije, ki je k besedi povabil: Janka Žuntarja, predsednika GZ Zgornjesavinjske doline; Franja Naraločnika, župana Občine Ljubno; Zvonka Glažarja, poveljnika Gasilske zveze Slovenije ter Bogomirja Mirka Straška, ustanovitelja in prokurista družbe KLS Ljubno d.o.o. in Matija Petrina, direktorja družbe BSH Hišni aparati Nazarje d.o.o. Kasneje se je pridružil tudi Milan Dubravac, predsednik CTIF, ki je prisotne nagovoril in delil svoje mednarodne izkušnje.

Srečanje je potekalo po predvidenem programu:

  • Predstavitev predlaganih izboljšav iz skupne analize poplav v Savinjsko-Šaleški regiji je izvedel Mirko Brezovnik, regijski poveljnik Savinjsko-Šaleške regije;
  • Poplave v Koroški regiji je predstavil Matjaž Gorenšek, regijski poveljnik Koroške regije;
  • Poplave v Regiji Ljubljana III – v GZ Komenda, Mengeš, Litija, Domžale je predstavil Matjaž Merkužič, poveljnik GZ Domžale in v GZ Kamnik Simonka Oblak, predsednica GZ Kamnik;
  • Poplave v Gorenjski regiji je predstavil Janez Koselj, namestnik regijskega poveljnika Gorenjske regije;
  • Delovanje Pomurskih gasilcev ob naravnih in drugih nesrečah s podporo Slovenske vojske je predstavil Dušan Utroša, predsednik PGD Črenšovci;
  • Poplave v Regiji Ljubljana I – Odziv JGS MO Ljubljana je predstavil Tine Juvan, poveljnik GZ Ljubljana, poplave v GZ Medvode pa je predstavil Anže Šilar, poveljnik GZ Medvode;
  • Požar v predoru Malečnik je predstavil Primož Osojnik, poveljnik Javnega zavoda Gasilske brigade Maribor;
  • Požar v predoru T1 pa je predstavil Primož Maurič, vodja 4. izmene v Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana.

Na osnovi podanih predlogov v predstavitvah bodo pripravljeni zaključki današnje analize.

Srečanje je po 14. uri po kratki razpravi zaključil Tomaž Vilfan, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije, ki je omenil, da so takšna strokovna srečanja predvidena do dvakrat letno in da se bo tudi Poveljstvo GZS srečalo na dvodnevnem strokovnem srečanju v mesecu maju, ki bo namenjeno predvsem organizaciji štabov za vodenje večjih intervencij.

Velika hvala gostiteljem GZ Zgornjesavinjske doline za vso pomoč in OŠ Ljubno, kjer je bila ob 11. uri organizirana malica. Hvala tudi udeležencem za aktivno sodelovanje.

Obširnejši prispevek bo objavljen v Reviji Gasilec.

Tekst in foto: Adriana Cividini

Išči

+