Gasilska zveza Slovenije zagotavlja ustrezno usposobljenost vseh članov gasilskih organizacij, ki opravljajo naloge na strokovno-operativnem področju.

Usposabljanja potekajo v skladu s sprejetimi učnimi programi in Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Poseben poudarek je na dopolnilnem usposabljanju, ki postaja osnovna oblika obnavljanja, pridobivanja in preverjanja gasilskega znanja. Tudi z usposabljanjem predavateljskega kadra, ki je organiziran in verificiran na ravni Gasilske zveze Slovenije, se izboljšuje kakovost izobraževanja. V skladu z veljavno zakonodajo mora biti sleherni gasilec usposobljen. Poudarek je na praktičnem usposabljanju, pri čemer je potrebno slediti tudi zagotavljanju psihofizičnih sposobnosti.

Usposabljanja potekajo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, v Sežani in Pekrah.

RAZPISI GASILSKIH USPOSABLJANJ

Popravek razpisa 2021: Sprememba pri točki “1.4.1. Plačilo prehrane in nastanitve”, in sicer:

* Za tečaje, ki se izvajajo v PEKRAH, naj bo na naročilnici za prehrano naveden naslov: Gostilna pri Sovi, Darko Jaušovec s.p., Cesta ob lipi 10, 2000 Maribor, davčna številka: SI46469834, gsm: 041 816 488, mojca.jausovec@gmail.com. V Pekrah prenočevanje ni možno.

Za tečaje, ki se izvajajo v SEŽANI, naj bo na naročilnici za prehrano naveden naslov: Monika Vatovec s.p., Trg 15. aprila 1A, 6215 Divača, davčna številka: SI16652363, gsm: 040 571 530, monika.vatovec@gmail.com.

SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO GASILSKIH USPOSABLJANJ

TEMELJNA STROKOVNA USPOSABLJANJA

Gradiva za stare temeljne učne programe so nastala kot rezultat razvojno raziskovalne naloge, katero je naročilo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, izdelala pa Gasilska zveza Slovenije. Gradiva so avtorsko zaščitena. Lahko se prosto uporabljajo, vendar je ob uporabi potrebno navesti izvor in avtorje. Tudi, če uporabnik uporabi le del gradiva, je dolžan navesti izvor in avtorje uporabljenega gradiva.

DOPOLNILNA STROKOVNA USPOSABLJANJA (SPECIALNOSTI)

Gradiva so namenjena spremljanju pouka pri dopolnilnih usposabljanjih, ki se izvajajo v organizaciji Gasilske zveze Slovenije in so avtorsko zaščitena. Namenjena so izključno za uporabo pri posameznih tečajih in za obnavljanje znanja s posameznih tečajev. Kakršno koli kopiranje ali uporabljanje v druge namene je kršitev avtorskih pravic.

DODATNA STROKOVNA USPOSABLJANA