Gasilska zveza Slovenije zagotavlja ustrezno usposobljenost vseh članov gasilskih organizacij, ki opravljajo naloge na strokovno-operativnem področju.

Usposabljanja prostovoljnih gasilcev potekajo v skladu s sprejetimi učnimi programi in Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Delimo jih v štiri skupine, in sicer: temeljna, dopolnilna, dodatna in permanentna strokovna usposabljanja. S temeljnim strokovnim usposabljanjem napredujemo in pridobimo gasilski čin. Dopolnilno strokovno usposabljanje zajema usposabljanje za specialnosti. Ostala usposabljanja s sprejetimi učnimi programi spadajo med dodatna strokovna usposabljanja. Permanentna strokovna usposabljanja se organizirajo v obliki seminarjev, taktičnih nastopov, tekmovanj in priprav. Kandidat se lahko vključi v posamezne oblike usposabljanja, če izpolnjuje predpisane pogoje. 

Poseben poudarek je na dopolnilnem usposabljanju, ki postaja osnovna oblika obnavljanja, pridobivanja in preverjanja gasilskega znanja. Tudi z usposabljanjem predavateljskega kadra, ki je organiziran in verificiran na ravni Gasilske zveze Slovenije, se izboljšuje kakovost izobraževanja. V skladu z veljavno zakonodajo mora biti sleherni gasilec usposobljen. Poudarek je na praktičnem usposabljanju, pri čemer je potrebno slediti tudi zagotavljanju psihofizičnih sposobnosti.

Usposabljanja potekajo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, v Sežani in Pekrah.

RAZPISI GASILSKIH USPOSABLJANJ

Za tečaje, ki se izvajajo v PEKRAH, naj bo na naročilnici za prehrano naveden naslov: OKREPČEVALNICA PRI JELKI, LILIJANA RAŠČAN S.P., Bezjakova ulica 6, 2341 Limbuš (DŠ: 75856018). V Pekrah prenočevanje ni možno.

SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO GASILSKIH USPOSABLJANJ

TEMELJNA STROKOVNA USPOSABLJANJA

Gradiva za Temeljne programe usposabljanja prostovoljnih gasilcev

Gasilska zveza Slovenije je v letu 2021 pristopila k sistematični pripravi gradiv, skladnimi z veljavnim Temeljnim programom usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Gradiva so se pripravila v sklopu Razvojno raziskovalne naloge, financirane iz sredstev požarnega sklada. Naloga je bila uspešno zaključena in potrjena s strani URSZR, kot vsebinskega spremljevalca, v drugi polovici leta 2022. Gradiva so pripravljali strokovnjaki s posameznih področij v sodelovanju s Komisijo za izobraževanje in usposabljanje pri GZS.

V gradivih je v celoti zajeta vsa vsebina, ki je zapisana v učnih ciljih veljavnega učnega programa z navedbami priporočljive literature, kjer lahko predavatelj ali tečajnik najde še dodatna pojasnila.

H gradivom prilagamo tudi predloge (»template«), kot priporočilo predavateljem za pripravo predstavitev, ki jih bodo uporabljali na predavanjih.

Zavedamo se, da so gradiva »živa stvar«, ki jih bo potrebno sproti dopolnjevati in spreminjati skladno z razvojem stroke, tehnologije, spremembe zakonodaje… Prav tako dopuščamo možnost, da boste uporabniki našli kakšno napako ali pa imeli sami dodatne predloge za izboljšavo oziroma dopolnitve. S tem namenom prilagamo obrazec, kamor lahko vpišete svoje predloge oz. popravke. Izpolnjen obrazec posredujete na GZS na naslov: izobrazevanje@gasilec.net. Avtorji gradiv bodo prispele predloge dopolnili in jih smiselno vključili v že obstoječa gradiva.

Želimo vam prijetno prebiranje gradiv in uspešno izvedbo tečajev.

DOPOLNILNA STROKOVNA USPOSABLJANJA (SPECIALNOSTI)

Gradiva so namenjena spremljanju pouka pri dopolnilnih usposabljanjih, ki se izvajajo v organizaciji Gasilske zveze Slovenije in so avtorsko zaščitena. Namenjena so izključno za uporabo pri posameznih tečajih in za obnavljanje znanja s posameznih tečajev. Kakršno koli kopiranje ali uporabljanje v druge namene je kršitev avtorskih pravic.

DODATNA STROKOVNA USPOSABLJANA