Ustavitev postopka obravnave predloga Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sporočilo, da ustavlja postopek obravnave predloga Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah.

Na Gasilski zvezi Slovenije smo zadovoljni, da imamo na drugi strani sogovorce, ki so upoštevali naše pripombe na predlog uredbe. Verjamemo, da bo MOPE z upoštevanjem prispelih pripomb, s pogovori in skupnim usklajevanjem vseh deležnikov našlo rešitve, ki bodo v čim večji meri zadostili ustreznejši vsebini novega predloga uredbe.

V našem dopisu na omenjeno ministrstvo 22. marca 2024 smo navedli pomisleke z utemeljitvami, ki so zadevali predvsem člene uredbe, ki opredeljujejo pridobivanje dovoljenj, izračune in meritve emisij zvočnih naprav, časovno omejitev trajanja prireditev, montaže in pospravljanje prizorišča, časovni razmik med prireditvami … Novela Uredbe bi močno prizadela organizacijo gasilskih prireditev, ki so ključnega pomena tudi za zbiranje finančnih sredstev za delovanje prostovoljnih gasilskih društev in s tem tudi zagotavljanje operativne pripravljenosti za posredovanje v različnih oblikah naravnih in drugih nesreč.

Če bi siceršnji predlog uredbe stopil v veljavo, bi to za gasilce pomenilo precejšnjo oviro, povzročila bi namreč povečanje stroškov in otežila administrativne postopke, kar bi negativno vplivalo na zbiranje finančnih sredstev za gasilska društva ter druge organizatorje prireditev v občinah. Prav tako nas je skrbelo, da bi bile nekatere določbe novele neizvedljive v praksi, kar bi vodilo v onemogočanje izvedbe številnih gasilskih in drugih prireditev, ki so ključnega pomena za celotno družbo. Organizacija gasilskih prireditev ni le način za zbiranje sredstev, temveč tudi priložnost za krepitev skupnosti, povezovanje med gasilskimi člani ter občani in spodbujanje članstva v prostovoljnih gasilskih društvih. To pa neposredno vpliva tudi na operativno pripravljenost gasilskih enot, saj močno članstvo pomeni večjo zmogljivost in učinkovitost pri posredovanju v primeru nesreč.

Išči

+