UVELJAVLJANJE DOHODNINSKE OLAJŠAVE IN AŽURIRANJE EVIDENC V VULKANU

Na osnovi sklepa skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije z dne 17. 12. 2022 in s sodelovanjem URSZR smo pripravili krajša pojasnila z navodili, na osnovi katerih bodo olajšavo pri dohodnini lahko uveljavljali upravičeni prostovoljni gasilci.

Za pripravo ustreznega seznama upravičencev je najprej treba pristopiti k posodobitvi podatkov članov v Vulkanu na nivoju društev, saj na podlagi pregleda obstoječih evidenc ugotavljamo, da le-ti niso ažurni.

Več v priloženem dopisu.

 

Išči

+