ZAKLJUČEVANJE POROČIL – JULIJSKA NEURJA

Sporočamo vam, da je za julijska neurja v Vulkanu / intervencije / ročni vnos / NEURJE – JULIJ 2023 trenutno naslednje stanje poročil:

– 130 poročil v statusu “shranjeno” – samo shranjeno v PGD, ni poslano na GZ in GZS;
– 168 poročil v statusu “poslano GZ” – ostalo na nivoju GZ, ni poslano na GZS;
– 337 poroči v statusu “poslano GZS” – ok.

Rok za izpolnitev poročil je 31. 8. 2023, do 24. ure.

Kot smo vas že dvakrat z okrožnico obvestili, morate sodelujoče enote poleg zaključevanja poročil o intervencijah v SPIN-u in Vulkan-u vpisati in zaključiti intervencije tudi na modulu “Ročni vnos”.
Enote odprejo eno poročilo. Gumb “Zaključi” se uporabi le ob zaključku poročila.

Podatke vnašajo samo PGD in GZ, ki so sodelovala na intervencijah ob julijskih neurjih v dneh:
– od 12.7. do 13.7.2023,
– od 17.7. do 25.7.2023 in
– od 26.7. do 31.7.2023.

PGD vnašajo podatke za svojo enoto, odobriti pa jih mora tudi GZ. GZ lahko dodajo tudi svoj vnos za vozila in stroške GZ. Podatki PGD in GZ se ne smejo podvajati (vsak vpiše za svoj nivo).
Poročilo mora biti v statusu “poslano GZS”, da bo upoštevano pri obračunu.

Pri rubriki “Poškodbe opreme in vozil” je treba poleg vrednosti vnesti tudi opis – vrsto in količino le-te. Po pošti ali e-pošti je potrebno na GZS naknadno poslati tudi račune za popravilo oziroma nadomestilo poškodovane opreme.

V rubriki “Št. gasilcev – refundacija” se vpiše predvideno število zahtevkov za nadomestilo odsotnosti z dela.
Obrazci so objavljeni na povezavi
Prosimo, da za morebitne odsotnosti z dela gasilske zveze izpolnite spodnji del obrazcev za refundacijo (R-odvisno od zaposlitvenega statusa gasilca), ki jih nato v prvem delu izpolnijo tudi delodajalci ter pravilno izpolnjene pošljejo čim prej na Gasilsko zvezo Slovenije. Podatki se morajo ujemati z vnosi v aplikaciji.

Račune (predračune) za popravilo poškodovane opreme ali nakup nove opreme ter obrazcev za refundacijo plač pošljite na naslov Gasilske zveze Slovenije ali skenirano na e-naslov: bojana.zugec@gasilec.net
Dokazila za nakup goriva in maziv hranijo PGD oz. GZ. Stroški čiščenja oblek in malice bodo obračunani pavšalno. 

Po zaključenem zbiranju podatkov bomo pripravili obračun stroškov, ki ga bomo predstavili Upravi RS za zaščito in reševanje, le-ta pa naprej Vladi RS.
Po sprejetju višine stroškov sledi priprava pogodb in dokončno zbiranje računov za poškodovano opremo.

O aktivnostih vas bomo obveščali. 

Na pomoč!

Išči

+