VELIKA POŽARNA OGROŽENOST

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A
veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 14. marca 2022 na območju celotne
države.
Razglas velja za območja naravnega okolja brez snežne odeje.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in
odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi
kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin
uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati
ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času
razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Številka: 8452-3/2022-1 – DGZR
Datum: 13. 03. 2022

Darko But
sekretar
generalni direktor

Išči

+