• Vse
  • IZREDNE NOVICE
  • NAPOVEDNIK - OPERATIVA
  • NOVICE
  • NOVICE - IZOBRAŽEVANJE
  • NOVICE - OPERATIVA
  • NOVICE - ORGANIZACIJA

ZBIRANJE PODATKOV O INTERVENCIJAH – ponovno

Za prostovoljne gasilce moramo zbrati podatke  o opravljanju nalog javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, določene v prvem odstavku 74. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, v času razglašene epidemije in sicer za obdobje od 19. 10. 2020 do 28. 2. 2021. V prilogi objavljamo ponovni poziv za zaključevanje poročil o […]

SPREMEMBA TIPIZACIJE GASILSKIH VOZIL IN ZAŠČITNE OPREME

Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na svoji 19. seji dne 25. 3. 2021 sprejelo spremembo tipizacije gasilskega vozila GVC 24/50 vezano na skupno maso vozila. Prav tako sta bili potrjeni novi tipizaciji za gasilsko zaščitno čelado za gašenje požarov v naravi in za tehnično reševanje. Spremembo tipizacije gasilskih vozil in obe novi tipizaciji čelad najdete […]

SLOVENSKI GASILSKI MUZEJ DR. BRANKA BOŽIČA PONOVNO ODPRT ZA OBISKOVALCE

Spoštovani! Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča bo v torek, 13. aprila 2021, ponovno odprl svoja vrata za obiskovalce. Muzej si boste lahko ogledali po ustaljenem odpiralen času, od torka do sobote med 9. in 14. uro. Veselimo se ponovnega snidenja.

RAZPIS DRŽAVNEGA TEKMOVANJA V GASILSKI ORIENTACIJI 2021

Priloge k razpisu so objavljene na resorju Mladinski svet GZS.

ZBIRANJE PODATKOV O INTERVENCIJAH

Za prostovoljne gasilce moramo ponovno zbrati podatke  o opravljanju nalog javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, določene v prvem odstavku 74. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, v času razglašene epidemije in sicer za obdobje od 19. 10. 2020 do 28. 2. 2021. Vse gasilske organizacije prosimo, da do nedelje,  11. […]

INFORMACIJA GLEDE DRŽAVNEGA IN POKALNIH TEKMOVANJ 2021

Kljub slabim trenutnim epidemiološkim razmeram in negotovem stanju v prihodnje vam sporočamo, da še vedno načrtujemo izvedbo Državnega gasilskega tekmovanja v Celju v dneh 5. in 6. junija 2021 in razpisanih pokalnih gasilskih tekmovanj od maja do septembra 2021. Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na svoji 19. seji dne 25. 3. 2021 sprejelo sklep, da […]

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA ČLANE UPRAVE IN NADZORNEGA ODBORA USTANOVE ZA POMOČ DRUŽINAM PONESREČENIH GASILCEV METODA ROTARJA

razpis UMRO-Uprava-NO-2021Download obrazec_ predlogi_ kandidatovDownload soglasje_obrazecDownload

RAZPIS ZA PRIZNANJA MATEVŽA HACETA, KIPCA GASILCA IN PLAKETE GASILCA ZA LETO 2021

razpis MH, Kipec, Plaketa 2021Download 2021 kriteriji mh_kipec_plaketaDownload

»NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD – CEPIMO SE«

Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju in učinkovita cepiva proti covidu-19 so v tem trenutku edino realno upanje, da se epidemija ne bo ponovila tudi v naslednji hladni sezoni. Poleg učinkovitih in varnih cepiv pa je za zajezitev epidemije potrebna zadostna precepljenost celotnega prebivalstva. Zato bo vsak od nas s cepljenjem […]

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GZRO 2021

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021. Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti in skupaj z […]

VELIKONOČNI KONCERT – UGODNEJE ZA GASILCE

Ansambel Modrijani organizira spletni velikonočni koncert, ki bo izveden v živo iz Pirana, v ponedeljek, 5.4.2021, ob 19.00 uri, in bo viden preko streaming aplikacije spletne strani Optimisti.si. Z Ansamblom Modrijani na nivoju Gasilske zveze Slovenije zelo dobro sodelujemo (slavnostna akademija Cankarjev dom 2019, priprave na gasilsko olimpijado 2022), na nas pa so se spomnili tudi tokrat in nudijo vsem gasilcem 2 […]

ZAČASNI PREKLIC IZVAJANJA USPOSABLJANJ GZS

Obveščamo vas, da po sprejetih ukrepih Vlade RS proti širjenju koronavirusa in v skladu z odločitvijo Uprave RS za zaščito in reševanje od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 prekinjamo izvedbo vseh usposabljanj in zaključnih izpitov v organizaciji GZS. Več v spodaj priloženem dopisu. Neglede na ukrepe se bo v aprilu na daljavo izvajal […]

SLOVENSKI GASILSKI MUZEJ DR. BRANKA BOŽIČA ZAPRT

Spoštovani obiskovalci, obveščamo vas, da bo v skladu s sprejetimi ukrepi Vlade R Slovenije proti širjenju koronavirusa ter z odločitvijo vodstva Gasilske zveze Slovenije, Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča do preklica zaprt za obiskovalce. Za vse informacije vam bomo na voljo na telefonu 041 384 072, oziroma mailu muzej@gasilec.net. Hvala za razumevanje!

PROSTA MESTA GZS na Tečaju za PREDAVATELJA

Na tečaju za predavatelja – PRED 01 21 – so na voljo še 3 prosta mesta. V kolikor se bodo prosta mesta zapolnila je planirano, da bo tečaj potekal od 15. do 17. 4.2021 na Igu. Ob prijavi je potrebno poslati kopijo dokazila o splošni šolski izobrazbi po e-pošti na naslov: izobrazevanje@gasilec.net. Prosta mesta na […]

VIRTUALNI DRŽAVNI KVIZ GASILSKE MLADINE

Letošnji državni gasilski kviz za mlade gasilce je bil izpeljan v virtualni obliki, saj epidemiološke razmere drugačne oblike niso dovoljevale. Mladi gasilci in mentorji so tako preverili med seboj kakšno teoretično znanje o gasilstvu imajo. Virtualni kviz je potekal v spletnih učilnicah, kjer je večinoma sledil konceptu vprašanj “običajnega” kviza, sta pa bili dodani tudi […]

IZŠEL JE PRIROČNIK O GASILSKEM PROTOKOLU

Priročnik o gasilskem protokolu je pomembna pridobitev za slovensko gasilstvo, ki zapolnjuje praznino v gasilski literaturi, saj tovrstnih poenotenih vsebin do sedaj še ni bilo zapisanih na enem mestu, prav tako pa razjasnjuje prenekatere dileme glede pravil ravnanja in obnašanja na prireditvah, ki so bile do sedaj prepuščene organizatorjem. Naročite ga lahko v ekonomatu Gasilske […]

ZAVAROVANJA ZZZS IN ZPIZ ZA LETO 2021

Objavljamo navodila za sklenitev in plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri delu ter zavarovanja za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri opravljanju svojih aktivnosti ter oddajo REK-1b obrazcev za leto 2021. Rok za sklenitev in plačilo: 15. 3. 2021.

SPLETNI POSVET MENTORJEV GASILSKE MLADINE

V skladu s programom dela Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije organiziramo virtualni posvet gasilskih mladinskih mentorjev, ki bo 27. 2. 2021. Na posvet vabimo po dva mentorja mladine iz gasilske zveze.

PREVIDNO PRI KURJENJU V NARAVI

V nekaterih predelih Slovenije se že izvaja obrezovanje drevja, odstranjevanje grmičevja in čiščenje pašnih površin. Občasno pa ogenj uide izpod nadzora in se razširi v okolico. Poročajo tudi že o prvih poškodbah oseb, v sosedstvu pa celo o dveh smrtnih žrtvah. Temu posledično že prihaja do alarmiranja gasilskih enot in raznih neljubih dogodkov. Glede na […]

DRŽAVNI VIRTUALNI KVIZ GASILSKE MLADINE 2021

Državni virtualni kviz gasilske mladine bo potekal od 12. do 21. marca 2021.

IZVAJANJE USPOSABLJANJ GZS PO SPROŠČANJU UKREPOV

Na podlagi sproščanja ukrepov proti širjenju koronavirusa in ob ugodnem epidemiološkem stanju bomo s 1. marcem 2021 pričeli z usposabljanji, pri čemer bomo morali dosledno upoštevati vse veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, sprejete s strani Vlade RS in NIJZ. Temu primerno bodo usposabljanja tudi prilagoditi. Prilagamo pomembno obvestilo, ki je bilo poslano tudi vsem […]

IZHODIŠČA ZA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GZRO ZA LETO 2021

V Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2021 (za obdobje nabave 1. 6. 2020 – 30. 4. 2021), ki bo izšel do sredine marca 2021, bo poleg razpisnih pogojev iz leta 2020 vključeno še našteto v prilogi…

OPERATIVNI PRIROČNIK ZA DELO S SISTEMI BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV

Uporaba brezpilotnih zrakoplovov je vse pogostejša na številnih področjih, tudi v gasilski organizaciji. Poveljstvo GZS je v decembru 2020 sprejelo Operativni priročnik za delo z brezpilotnimi zrakoplovi, ki velja za vse organizacije v sestavi Gasilske zveze Slovenije. Operativni priročnik je skladen s trenutno veljavno zakonodajo in predpisi. Za uporabo brezpilotnih zrakoplovov (dronov) na intervencijah, se morajo […]

SPREMEMBE NA PODROČJU DONACIJ OD DOHODNINE

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/2020) določa, da lahko zavezanec za letno odmero dohodnine zahteva, da se do 1 % od odmerjene dohodnine nameni za financiranje upravičencev do donacij, med katerimi so tudi vse gasilske organizacije (prej je bilo to 0,5%)

PODPIS NAČRTA SODELOVANJA S POLICIJO ZA LETO 2021

V sredo, 20. januarja 2021, je sta v sejni sobi Gasilske zveze Slovenije po delovnem sestanku o sodelovanju med slovenskimi gasilci in Policijo v letošnjem letu Janko Cerkvenik,  predsednik Gasilske zveze Slovenije, in Jože Senica, namestnik v. d. generalnega direktorja Policije, svečano podpisala Načrt sodelovanja v letu 2021. Na delovnem sestanku sta aktivno sodelovala tudi […]

NOVOSTI PRI NAROČNINI REVIJE GASILEC

Prva številka glasila z imenom Gasilec je izšla 6. februarja 1897. Torej se z našo stanovsko revijo ponašamo že 124 let, kar je zavidljiva doba. Ustvarjalci in uredniki Gasilca smo vseskozi stremeli k njeni raznoliki vsebini. Skozi desetletja se je revija na eni strani »debelila« s temami s področij prostovoljnega in poklicnega gasilstva ter zaščite […]

OBVESTILO GLEDE DRŽAVNEGA IN POKALNIH TEKMOVANJ 2021

Kljub slabim trenutnim epidemiološkim razmeram in negotovem stanju v prihodnje vam sporočamo, da še vedno načrtujemo izvedbo Državnega gasilskega tekmovanja v Celju v dneh 5. in 6. junija 2021 in razpisanih pokalnih gasilskih tekmovanj od maja do septembra 2021.

IZVEDBA OBČNIH ZBOROV IN SKUPŠČIN TER ODDAJA LETNIH POROČIL

Klasična izvedba občnih zborov gasilskih društev in skupščin gasilskih zvez glede na trenutne epidemiološke razmere in veljavne ukrepe ni mogoča, zato vam v nadaljevanju podajamo usmeritve glede oddaje in potrjevanja letnih poročil za leto 2020.

22.4.2021 – Drugi pregled skladnosti GZRO s tipizacijo GZS

Rok za dostavo opreme najkasneje do ponedeljka 19.4.2021.

16.9.2021 – Tretji pregled skladnosti GZRO s tipizacijo GZS

Rok za dostavo opreme najkasneje do ponedeljka 13.9.2021.

25.11.2021 – Četrti pregled skladnosti GZRO s tipizacijo GZS

Rok za dostavo opreme najkasneje do ponedeljka 22.11.2021

ZBIRANJA DONACIJ OB KONCU LETA 2020

Le še tri dni nas loči do konca tega leta in ravno toliko je še časa za za pridobitev dodatnih donacij od dohodnine za gasilska društva in gasilske zveze. V prilogi so informacije o zbiranju donacij in predlog za obveščanje članstva in občanov v zadnjih dneh.

ODPOVED RAZPISANIH POKALNIH TEKMOVANJ SSV 2021

Zaradi izrednih trenutnih epidemioloških razmer in negotovega stanja v naslednjih mesecih ODPOVEDUJEMO vsa tri razpisana pokalna tekmovanja v spajanju sesalnega voda v letu 2021. Več v prilogi.

KORONAVIRUS – NAVODILO ZA GASILCE 2. VAL – dopolnitev 10.12.2020

V Sloveniji se soočamo z drugim valom epidemije in nezadržnim širjenjem koronavirusa. Podatki se spreminjajo iz ure v uro in pristojne inštitucije vsakodnevno sprejemajo ukrepe in izdajajo strokovna priporočila za omejitev širjenja. Gasilska zveza Slovenije je izdala navodila, ki vsebujejo navodila za delovanje gasilskih enot za vse nivoje v gasilski organizaciji ter navodila za uporabo opreme in zaščitnih […]

PREKLIC IZVAJANJA TEČAJEV GZS DO NADALJNJEGA

Zaradi epidemioloških razmer in podaljšanja vladnih ukrepov vas obveščamo, da do nadaljnjega odpovedujemo tečaje v organizaciji GZS. O nadaljnji izvedbi tečajev vas bomo, glede na epidemiološke razmere, sproti obveščali. Obvestilo velja do preklica.

DODATNE MOŽNOSTI ZBIRANJA DONACIJ

Akcija zbiranja dohodnin s pomočjo spletne platforme E-donacije je v teku in prvi rezultati so pohvalni. V prvih 12-ih urah od poslanega obvestila se je v platformo prijavilo 87 društev, zbranih pa je bilo 1395 donacij dohodnine.V prilogi objavljamo dopis o dodatnih možnostih zbiranja donacij, ki smo ga s prilogo danes poslali gasilskim zvezam.

BREZPLAČNA UPORABA PORTALA VOZNIŠKI IZPITI.COM ZA GASILCE

Portal Vozniski-izpit.com želi ponuditi gasilcem za obdobje 3 mesecev brezplačno online izobraževanje / osvežitev znanja cestno prometnih predpisov in prve pomoči. Več v priloženi ponudbi.

PRILAGODITEV DECEMBRSKIH AKTIVNOSTI ZARADI EPIDEMIJE

V letošnjem letu moramo zaradi epidemije prilagoditi decembrske aktivnosti. Zato smo skupaj s podjetjem Kovanček Group d.d. pripravili obširnejšo akcijo zbiranja donacij, kar je predstavljeno v priloženem dopisu, ki smo ga s prilogami danes poslali na gasilske zveze.

ODPRTE PRIJAVE ZA VGČ 2021

Obveščamo vas, da so do 10.12. 2020 odprte prijave na tečaj za višjega gasilskega častnika. Prijavite se na modulu usposabljanja preko testiranja ali prijave (ne preko predprijave) na oznako tečaja VGČ 2021. Z gasilskim pozdravom “Na pomoč!”

PRIPOROČILA GLEDE RAZNAŠANJA GASILSKIH KOLEDARJEV ZA LETO 2021

Raznašanje gasilskih koledarjev ob zaključku leta in obisk domov je za prostovoljna gasilska društva kot tudi za občane pomembna tradicija, zbrani prostovoljni prispevki ob tej priložnosti pa večini društev predstavljajo znaten vir dohodka, iz katerega zagotavljajo osnovne pogoje delovanja. Vse kaže, da bo v letošnjem letu zaradi razglašene epidemije koronavirusa in sprejetih ukrepov o omejitvi […]

POSLOVNA STAVBA GZS ZAPRTA

Obveščamo vas, da bo poslovna stavba Gasilske zveze Slovenije na Tržaški cesti 221 v Ljubljani, zaradi razglašene epidemije od 27. 10. 2020 do preklica ZAPRTA. Delo strokovne službe je primerno organizirano in bo potekalo nemoteno. Tudi ekonomat obratuje nemoteno. Naročila sprejemamo preko: elektronske pošte: ekonomat@gasilec.net ali telefona: 01 241 7961, 041 384 094. Naročeno blago pošiljamo […]

NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD

Kampanja NIJZja “Nalezimo se dobrih navad”  predstavlja osnovne higienske ukrepe. Z enostavnimi in vsem razumljivimi ukrepi lahko namreč veliko pripomoremo k zajezitvi širjenja novega koronavirusa, predvsem pa lahko zaščitimo sebe in s tem naše najbližje. Uradno spletno mesto kampanje je https://www.dobre.navade.si/

EPIDEMIJA – PREKINITEV USPOSABLJANJ DO NADALJNEGA

V skladu z razglasitvijo epidemije in ukrepi, ki jih je sprejela Vlada RS za zajezitev širjenja COVID-19 vam sporočamo, da se tudi po 2. novembru 2020 na nivoju Gasilske zveze Slovenije (IC ZR IG, Sežana, Pekre in po GZ na terenu) ne bodo izvajala usposabljanja. Na nivoju Gasilske zveze Slovenije potekajo priprave za izvedbo teoretičnega dela usposabljanja na […]

NOVO VODSTVO CTIF-a

Na prvi virtualni delegatski skupščini CTIF delegati izvolili novega predsednika in tri nove podpredsednike Prva virtualna delegatska Skupščina CTIF, ki je potekala 21. oktobra 2020, se je uspešno zaključila. Klasična oblika zasedanja najvišjega organa CTIF bi morala potekati že junija 2020 v Hannovru – v okviru mednarodnega sejma Interschutz – a je to preprečila situacija, […]

SODELOVANJE GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE IN RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE

Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, sta se 15. oktobra 2020 sestala z mag. Vesno Mikuž in Cvetko Tomin, predsednico in generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije. Na delovnem sestanku v prostorih Rdečega križa Slovenije so se dogovorili za krepitev odnosov ter še tesnejše sodelovanje obeh prostovoljnih organizacij, vključenih v sistem […]

DONACIJA TELEKOMA SLOVENIJE

V ponedeljek, 5. oktobra 2020, sta se Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, udeležila dogodka, povezanega z nacionalnim omrežjem pete mobilne generacije – tako imenovane tehnologije 5G – ki ga je vzpostavil Telekom Slovenije. Omenjeno tehnologijo lahko uporabniki mobilnih storitev od tega dne tudi uporabljajo. 5G bo pomembno pripomogel tudi k razvoju […]

NA JESENICAH ODPRLI TRETJI GASILSKI VADBENI POLIGON

V soboto, 3. oktobra 2020, je na Spodnjem Plavžu na Jesenicah potekala slovesnost ob odprtju novega regijskega gasilskega poligona – v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, Gasilsko zvezo Jesenice in Občino Jesenice. Gre za prvi regijski poligon na Gorenjskem in tretji tovrstni poligon v državi. Slovesnosti so se – poleg vodstva Gasilske zveze Slovenije in […]

16. SEJA POVELJSTVA GZS

16. seja Poveljstva Gasilske zveze Slovenije je potekala v četrtek, 24. 9. 2020, od 16.00 ure dalje v dvorani PGD Jablanica, GZ Šmartno pri Litiji. Po prijetnem sprejemu domačih gasilcev pred gasilskim domom je sejo otvoril Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije in pozdravil vse navzoče, še posebej pa visoke goste. Prisotne so nagovorili Mitja […]

RAZPIS POKALNIH TEKMOVANJ ZA LETO 2021 IN PODALJŠANJE POGOJEV

V prilogi objavljamo dva dokumenta, ki ju je sprejelo Poveljstvo na 16. seji dne 24. 9. 2020: – Razpis pokalnih tekmovanj za leto 2021 – Dopis glede podaljšanja pogojev za gasilska tekmovanja zaradi odpovedi tekmovanj in izobraževanj v letu 2020

VELIK POŽAR OGROŽAL NASELJE DOLGA POLJANA

V petek, 18. septembra 2020, je nekaj po 10. uri dopoldne zagorelo v mešanem gozdu tik nad naseljem Dolga Poljana v Občini Ajdovščina. Zaradi močne burje, ki je pihala z Nanosa, se je požar hitro širil proti naselju, zato je bila aktivirana Gasilska zveza Ajdovščina z GRC in nato celotna Severno-primorska regija. Manjši požar je […]

SLAVNOSTNA SEJA PLENUMA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE V ŠENTJERNEJU

Običajno potekajo seje Plenuma Gasilske zveze Slovenije – najvišjega organa Zveze med dvema Kongresoma – v spomladanskih mesecih in se zaključijo s slavnostnim delom oziroma podelitvijo najvišjih gasilskih odličij. Letošnjo pomlad je to preprečila razglašena epidemija bolezni COVID-19. Ker – kljub preklicu epidemije konec maja 2020 – zaradi potrebnega spoštovanja ukrepov in priporočil stroke Plenuma […]

Z EVROPSKIMI SREDSTVI DO ŠE VEČJE VARNOSTI

V torek, 25. avgusta 2020, je predsednik Janko Cerkvenik v imenu Gasilske zveze Slovenije kot ene izmed partneric na Ministrstvu za obrambo podpisal sporazum o sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 2014-2020, programskim dokumentom večletnega finančnega okvira 2021-2017 in programom instrumenta […]

ODKRITJE TEMELJNEGA KAMNA ZA REGIJSKI POLIGON ZASAVSKE REGIJE

V soboto, 8. avgusta 2020, so v Zagorju ob Savi uradno odkrili temeljni kamen za izgradnjo regijskega gasilskega poligona. Na krajši slovesnosti so bili prisotni poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije Janja Kramer Stajnko, župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, predsednik regijskega sveta gasilskih zvez zasavske regije Ivo Potočnik, […]

OBRAMBNI MINISTER V SEŽANI IN DIVAČI

Mag. Matej Tonin, minister za obrambo Republike Slovenije, je 22. julija 2020 obiskal enoto Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje (ICZR) v Sežani ter ZGRS Sežana. Po seznanitvi s požarno ogroženostjo naravnega okolja in rešitvami iz državnega načrta, pripravami na požarno sezono ter video sistemom »Kras« si je v bližini letališča v Divači in železniške […]

PREVOZI OTROK Z GASILSKIM VOZILOM BREZ TAHOGRAFA

V Sloveniji je do nedavnega veljalo, da smo morali gasilci za prevoz gasilske mladine z gasilskimi vozili – če smo v vozilu peljali skupino 5 ali več predšolskih ali osnovnošolskih otrok – uporabljati tahografe. Na osnovi sprejete spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa od 14.7. 2020 ne potrebujemo več tahografa, če v vozilu, ki ima […]

VODSTVO GZS PRI RESORNEM MINISTRU

V sredo, 17. junija 2020, sta se z mag. Matejem Toninom, ministrom za obrambo Republike Slovenije, srečala Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Na pogovoru je bil  prisoten je bil tudi državni sekretar mag. Damijan Jaklin. Predsednik in poveljnik sta resornega ministra seznanila z aktualno problematiko na področju gasilstva. Spregovorili […]

PRESTAVITEV TERMINA DRŽAVNEGA GASILSKEGA TEKMOVANJA NA LETO 2021

Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na 15. seji dne 11. 6. 2020 potrdilo prestavitev državnega tekmovanja iz leta 2020 na leto 2021 in sicer na naslednja termina: – sobota, 5. 6. 2021 – mladinsko; – nedelja, 6. 6. 2021 – člansko.   Nadaljnje informacije sledijo.

NOVINARSKA KONFERENCA IN IZJAVA ZA JAVNOST

V sredo, 3. junija 2020, je bila ob 14. uri v prostorih Gasilske zveze Slovenije v Ljubljani novinarska konferenca, na kateri sta o akciji zbiranja donacij za gasilce prek platforme E-Donacije spregovorila Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, in Mitja Kotnik, predstavnik za medije Skupine Kovanček Group, d. d. Hkrati so novinarji prejeli tudi sporočilo […]

NOVA TIPIZACIJA GASILSKIH VOZIL

Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na svoji 14. seji dne 27.2.2020 sprejel novo Tipizacijo gasilskih vozil. Predhodna tipizacija je dopolnjena s poglavjem 2.6.3 – Preventivni napisi na vozilih na strani 16 ter prilogo št. 7 na strani 86. Spremembe so vezane na možnost dodajanja preventivnih napisov na zadnji in obeh bočnih straneh gasilskih vozil. Dovoljeni preventivni […]

PRAVILNO NOŠENJE GASILSKE UNIFORME

Gasilska zveza Slovenije je v letu 2018 pristopila k prenovi standarda gasilske uniforme prostovoljnih gasilcev. Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na svoji 12. redni seji dne 22. 11. 2019 potrdilo Standard kakovosti nove gasilske uniforme, ki velja od tega dne naprej. Gasilci oblečeni v uniformo predstavljamo svojo organizacijo in ji izkazujemo spoštovanje predvsem s primernim […]

VELIK POŽAR PRI PETRINJAH

V bližini vasi Petrinje (nad Kraškim robom) je 22. aprila 2020 od dopoldneva – na levi in desni strani državne ceste na meji med Mestno občino Koper ter občino Hrpelje-Kozina – divjal večji požar. Z ognjenimi zublji, ki jih je razplamtevala močna burja, se je borilo okoli 150 gasilcev iz širše regije. Na pomoč so […]

ČELADE ZA GASILSKA TEKMOVANJA

Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na 14. seji dne 27. 2. 2020 sprejelo sklep, da se v razpise tekmovanj za leto 2021 in v prihodnje zapiše: Tekmovalne enote kategorij (člani, članice in starejši gasilci) lahko na tekmovanjih uporabljajo naslednje čelade: A) tipizirane gasilske zaščitne čelade EN 443 (spisek velja na dan 18. 2. 2020 in se […]

SEJEM INTERSCHUTZ 2020 JE PRESTAVLJEN NA LETO 2021

Obveščamo vas, da je sejem Interschutz 2020 odpovedan in prestavljen na naslednje leto. Nov termin: 14. – 19. 6. 2021. Obvestilo na uradni spletni strani sejma: https://www.interschutz.de/en/news/new-date/

1. MAREC – DAN CIVILNE ZAŠČITE

1. marec – dan Civilne zaščite – že 28 obeležujemo tudi v Sloveniji. Vrsto let v dvorani Kongresnega centra na Brdu pri Kranju potekajo osrednje državne slovesnosti, za njimi pa se zvrstijo še regijske slovesnosti. Letošnjo osrednjo državno slovesnost je Brdo gostilo v ponedeljek, 2. marca 2020. Poleg visokih gostov – med njimi so bili […]

TEMELJNI PROGRAMI USPOSABLJANJA MLADIH GASILCEV

Sporočamo, da je objavljen temeljni program usposabljanja mladih gasilcev. Na podlagi Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev lahko mladi gasilci na podlagi uspešno opravljenih tečajev – pionir I, pionir II, mladinec I in mladinec II – pridobijo čin pionir in mladinec, ter tako na koncu priznanje Tečaja za gasilca pripravnika. Temeljne programe usposabljanja mladih gasilcev najdete […]

SEZNAM TIPIZIRANE GZRO IN POTRJENIH ARTIKLOV NOVE GASILSKE UNIFORME

objavljamo sezname tipizirane gasilske zaščitne opreme ter seznam proizvajalcev oz. prodajalcev artiklov nove gasilske uniforme. Seznami so izdelani na osnovi izvedenih pregledov vzorcev posameznih kosov zaščitne opreme ter artiklov gasilske uniforme, ki ustrezajo tipizacijam Gasilske zveze Slovenije. Seznami bodo sproti ažurirani – TUKAJ!