XVIII. Kongres Gasilske zveze Slovenije

Sporočilo za javnost

V petek in soboto, 6. ter 7. oktobra 2023, je bil v Žalcu eden pomembnejših dogodkov krovne gasilske organizacije Slovenije, ki se zgodi vsakih 5 let – XVIII. Kongres Gasilske zveze Slovenije.

Letos je potekal pod sloganom: “Odgovorno, načelno in srčno za varnost vseh.” Ali z besedami letošnjega gostitelja, Gasilske zveze Žalec: »Odgovornost nas povezuje, načelnost usmerja naše korake in srčnost daje moč našim dejanjem. Skupaj gradimo varnejšo prihodnost, ki temelji na vrednotah enotnosti, strokovnosti in predanosti.«

Na XVIII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije sta bila obravnavana in sprejeta Poročilo o delu Gasilske zveze Slovenije za preteklo mandatno obdobje ter Programske usmeritve Gasilske zveze Slovenije. Izvedene so bile tudi volitve za predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Upravni odbor, Poveljstvo, Nadzorni odbor ter Arbitražo Gasilske zveze Slovenije.

Janko Cerkvenik nadaljuje svojo funkcijo predsednika Gasilske zveze Slovenije tudi v naslednjem mandatu, za poveljnika Gasilske zveze pa je bil izvoljen Zvonko Glažar, ki je na tem mestu zamenjal Francija Petka. Izvoljeni v preostale organe bodo v prihodnjih dneh objavljeni na spletni strani Gasilske zveze Slovenije.

Dvodnevno dogajanje je popestril bogat kulturni in spremljevalni program, ki so ga soorganizirali letošnji gostitelji Kongresa – Gasilska zveza Žalec ob izdatni podpori občin Spodnje Savinjske doline.

Poseben pečat so Kongresu pridali tudi nagovori gostov. Prvi dan je nagovor zbranim namenil slavnostni gost minister za obrambo RS Marjan Šarec, ki je med drugim izpostavil pomen dobrega sodelovanja Gasilske zveze Slovenije, Uprave RS za zaščito in reševanje ter Ministrstva za obrambo RS. Minister poudarja: ”Gasilske enote so temelj delovanja Civilne zaščite in temelj delovanja vseh sil za zaščito in reševanje.” Gasilkam in gasilcem se je iskreno zahvalil za njihovo delo z besedami, da gasilstvo ni poklic, ampak poslanstvo, način življenja.

Naslednji dan so zbrane v dvorani nagovorili še poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, direktor URSZR Leon Behin, namestnik glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Miloš Bizjak, policijski svetnik Generalne policijske uprave Rajko Likozar Šimunkovič, predsednica Rdečega Križa Žalec Pavla Artnik, poslanec DZ RS Aleksander Reberšek ter predsednik mednarodne gasilske organizacije CTIF Milan Dubravac.

Besedo so dobili tudi gostje tujih gasilskih organizacij iz Avstrije, Nemčije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Slovaške in Češke, ki so se zahvalili za sodelovanje in izrazili željo ter potrebo za nadaljnje povezovanje. Posebno novico je poleg zahvale premierno naznanil predsednik gasilske zveze Nemčije Karl-Heinz Banse, in sicer kandidaturo za naslednjo gasilsko olimpijado leta 2026 v Berlinu v Nemčiji.  

Popoldne je sledila svečana podelitev najvišjih gasilskih priznanj. Priznanje Plaketa gasilca so prejeli Slavko Jezernik, Pavel Hudobivnik in Franc Starešinič. Priznanje Kipec gasilca so dobili Franc Bercko, Franc Mulec in Jožef Maurič. Najvišje priznanje Matevža Haceta za leto 2023 pa je šlo v roke Martini Jelovčan, Borisu Lambizerju in Francu Kirbišu.

Slavnostni del se je nadaljeval v veličastni gasilski dogodek, ki vedno naredi vtis na gledalce. Na ulicah Žalca se je odvila gasilska parada z več kot 5.300 gasilci. Sestavljalo jo je več ešalonov, ki so odkorakali na atletski stadion na svečano prireditev, kjer so jih nagovorili župan občine Žalec Janko Kos, predsednik Gasilske zveze Janko Cerkvenik ter minister za obrambo Marjan Šarec. Predsednica države Nataša Pirc Musar se dogodka žal ni uspela udeležiti, zato je njeno sporočilo prebrala njena svetovalka, sama pa je gasilce nagovorila v posnetku na družbenih medijih. Gasilcem je sporočila, da gradijo boljšo družbo s pomočjo sočloveku, in se zahvalila za našo pomoč. Čestitke je namenila izvoljenemu vodstvu ter uspešno izvedenemu XVIII. Kongresu.

Gasilska zveza Slovenije se najlepše zahvaljuje gostiteljem za ves trud in izredno uspešno pripravo Kongresa ter vsem gostom, slavnostnim govorcem za udeležbo in izrečene besede podpore, nastopajočim za čudovit kulturni program, predvsem pa gasilkam ter gasilcem za sodelovanje v gasilski paradi. Zahvala gre tudi vsem preostalim, ki ste kakorkoli pripomogli k tako uspešni izvedbi dogodka.

GALERIJA DOGAJANJA 6. IN 7. OKTOBRA 2023

Išči

+