ZBIRANJE PODATKOV O INTERVENCIJAH

Za prostovoljne gasilce moramo ponovno zbrati podatke  o opravljanju nalog javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, določene v prvem odstavku 74. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, v času razglašene epidemije in sicer za obdobje od 19. 10. 2020 do 28. 2. 2021.

Vse gasilske organizacije prosimo, da do nedelje,  11. 4. 2021, do 24.00 ure zaključite vse intervencije v Spinu in Vulkanu. Pomembno je tudi, da v Vulkanu ažurirate »vrste člana« in ostale osebne podatke sodelujočih gasilcev na intervencijah.

Išči

+