ZNANI SO KANDIDATI ZA PREDSEDNIKA, POVELJNIKA, ČLANE NADZORNEGA ODBORA, PREDSEDNIKA IN ČLANE ARBITRAŽE GZS

Kandidacijska komisija za izvedbo postopka kandidiranja za volitve organov in funkcionarjev na XVIII. Kongresu GZS je na 4. seji, dne 29. junija 2023, pregledala podpore kandidatur za predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije za mandatno obdobje 2023 – 2028.

Za kandidata za predsednika GZS je prispelo 94 veljavnih podpor. 86 gasilskih zvez je podprlo kandidata Janka Cerkvenika, 8 podpor pa Franca Rančigaja.

Za zadostno število je bilo potrebnih 19 podpor, zato je kandidat za predsednika Gasilske zveze Slovenije za mandatno obdobje 2023 – 2028 postal Janko Cerkvenik.

Za kandidata za poveljnika GZS je prispelo 106 veljavnih podpor:

-38 gasilskih zvez je podprlo kandidata Zvonka Glažarja,

-8 gasilskih zvez je podprlo kandidatko Simonko Oblak,

-44 gasilskih zvez je podprlo kandidata Dušana Utrošo,

-16 gasilskih zvez je podprlo kandidata Tomaža Vilfana.

Za zadostno število je bilo potrebnih 21 podpor, zato sta kandidata za poveljnika Gasilske zveze Slovenije za mandatno obdobje 2023 – 2028 Zvonko Glažar in Dušan Utroša.

***

Kandidacijska komisija za izvedbo postopka kandidiranja za volitve organov in funkcionarjev na XVIII. Kongresu GZS je na 4. seji, dne 29. junija 2023, pregledala podpore kandidatur za člane Nadzornega odbora GZS ter za predsednika in člane Arbitraže GZS za mandatno obdobje 2023 – 2028.

Kandidati za člane Nadzornega odbora, predsednika in člane Arbitraže Gasilske zveze Slovenije so dobili zadostno število podpor (najmanj dveh regij).

Kandidati za člane Nadzornega odbora GZS so dobili podpore:

 • Rafael Hrustel – podpora treh regij
 • Veronika Jenc – podpora treh regij
 • Borut Lončarevič – podpora šestih regij
 • Marjan Meglič – podpora štirih regij
 • Franci Petek – podpora treh regij
 • Marko Susman – podpora dveh regij
 • Erih Strašek – podpora dveh regij
 • Martina Živič – podpora treh regij.

Kandidat za predsednika Arbitraže Matjaž Debelak je dobil podporo devetih regij.

Kandidati za člane Arbitraže GZS so dobili podpore:

 • Mihael Centrih – podpora dveh regij
 • Saša Mevec Pušnik – podpora devetih regij
 • Ines Ružič Vardijan – podpora treh regij
 • Marjetka Sevčnikar – podpora treh regij
 • Simon Sihur – podpora dveh regij
 • Ana Simšič – podpora treh regij
 • Tomaž Urleb – podpora treh regij.

 

Išči

+