DONACIJA TELEKOMA SLOVENIJE

V ponedeljek, 5. oktobra 2020, sta se Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, udeležila dogodka, povezanega z nacionalnim omrežjem pete mobilne generacije – tako imenovane tehnologije 5G – ki ga je vzpostavil Telekom Slovenije. Omenjeno tehnologijo lahko uporabniki mobilnih storitev od tega dne tudi uporabljajo.

5G bo pomembno pripomogel tudi k razvoju sistema zaščite in reševanja, saj je Telekom Slovenije ob tej priložnosti Gasilski zvezi Slovenije doniral 20.000 evrov. V Telekomu Slovenije so se za ta korak odločili, saj so prepričani, da je vrhunska uporabniška izkušnja še posebej ključna v najbolj kritičnih situacijah in trenutkih, ko gre za življenja. Gasilska zveza Slovenije bo donirana sredstva namenila za nadaljnje usposabljanje gasilcev.

Tomaž Jontes, član Uprave Telekoma Slovenije za komercialno področje, je ob predaji donacije poudaril: »Gasilke in gasilci brezpogojno poosebljajo vrednote, kot so humanitarnost, prostovoljstvo in solidarnost. Ob prav vsaki naravni ali drugi nesreči dokazujejo, da so tisti, na katere se lahko vedno in povsod zanesemo. So priče mnogih tragedij, ki pa bi bile brez njihove požrtvovalnosti in predanosti še veliko večje. Pri delovanju enot za zaščito, reševanje in zagotavljanje varnosti je ključna zanesljiva komunikacijska tehnologija. Na tem področju, kjer šteje prav vsaka sekunda, bo 5G tehnologija s še večjo kapaciteto, še višjimi prenosnimi hitrostmi in še krajšimi zakasnitvami prinesla pomemben napredek.«

Telekom Slovenije je eden od partnerjev pri projektu 5G PPDR (Public Protection and Disaster Relief), to je vertikale 5G za širokopasovna omrežja za razvoj sistema za javno varnost ter zaščito in reševanje.

Več na povezavi Telekoma Slovenije.

NA JESENICAH ODPRLI TRETJI GASILSKI VADBENI POLIGON

V soboto, 3. oktobra 2020, je na Spodnjem Plavžu na Jesenicah potekala slovesnost ob odprtju novega regijskega gasilskega poligona – v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, Gasilsko zvezo Jesenice in Občino Jesenice. Gre za prvi regijski poligon na Gorenjskem in tretji tovrstni poligon v državi.

Slovesnosti so se – poleg vodstva Gasilske zveze Slovenije in članov organov Gasilske zveze Slovenije ter najvišjih predstavnikov gasilcev z Gorenjske – udeležili tudi mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, mag. Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja uprave RS za zaščito in reševanje, in Blaž Račič, župan Občine Jesenice.

Več o slovesnosti v oktobrski številki Gasilca.

16. SEJA POVELJSTVA GZS

16. seja Poveljstva Gasilske zveze Slovenije je potekala v četrtek, 24. 9. 2020, od 16.00 ure dalje v dvorani PGD Jablanica, GZ Šmartno pri Litiji.

Po prijetnem sprejemu domačih gasilcev pred gasilskim domom je sejo otvoril Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije in pozdravil vse navzoče, še posebej pa visoke goste. Prisotne so nagovorili Mitja Jerin, predsednik PGD Jablanica, Marjan Janežič, predsednik GZ Šmartno pri Litiji in Rajko Meserko, župan Občine Šmartno pri Litiji.

Po potrditvi dnevnega reda je mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo v sodelovanju z Leonom Behinom, sekretarjem na URSZR, predstavil predloge za vključitev vsebin zaščite, reševanja in pomoči v Evropsko kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020, za koriščenje sredstev večletnega finančnega okvirja 2021–2027 ter instrumenta za okrevanje (NGEU).

Po zanimivi in spodbudni vsebini za celoten sistem zaščite in reševanja, kar je tudi Poveljstvo ocenilo kot zelo pozitivno, je poveljnik Franci Petek poročal o izvajanju sklepov 15. seje in predlagal v potrditev zapisnik. Predstavil je tudi dopolnjen predlog sodelovanja med gasilskimi enotami in Slovenskimi železnicami pri oskrbi potnikov na vlakih ob izrednih razmerah, kar so člani Poveljstva podprli.

Pod točko izobraževanja je Rok Leskovec, predsednik Komisije za izobraževanje in usposabljanje, predstavil predlog razpisa usposabljanj za leto 2021 in možnost izvajanja temeljnih usposabljanj na daljavo v primeru izrednih razmer, kar je oboje Poveljstvo potrdilo. Po kratki razpravi glede potrebne prisotnosti na tečajih, je Poveljstvo sklenilo, da pogoji za prisotnost za praktični del ostanejo, za teoretični del pa se za prihodnje poišče predloge za čim bolj prijazen način tečajnikom, predvsem v smislu izvajanja izobraževanj na daljavo. Sicer pa imajo tečajniki že sedaj možnost manjkajoče vsebine nadomestiti tudi pri drugih organizatorjih ali na kasnejših terminih tečajev po predhodnih dogovorih.

Gradiva s področja tekmovanj je predstavil Zvonko Glažar, predsednik Komisije za tekmovanja. Poročal je, da so razpisi pokalnih tekmovanj pripravljeni brez razpisov za organizatorje, ker smo zaradi odpovedi pokalnih tekmovanj v letu 2020 pozvali vse organizatorje, če so pripravljeni sodelovati pri organizaciji tudi v letu 2021 in so se vsi - razen dveh - pozitivno odzvali. Poveljstvo je razpise potrdilo.

Zaradi odpovedanih tekmovanj in usposabljanj zaradi bolezni Covid-19 v letu 2020 pa je bil sprejet tudi predlog o podaljšanju pogojev za eno leto. Razpisno obdobje gasilskih tekmovanj traja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Izjema, da lahko starejše gasilke tekmujejo z 48. leti, dodatne točke pa se jim štejejo z 58. leti, se upošteva do 31.12.2021. Pogoj, da morajo tekmovalci v kategorijah članov in članic (do statusa starejšega gasilca - do starosti 58 let), imeti po sodelovanju na prvem tekmovanju leta 2019 v dveh letih opravljen tečaj za gasilskega pripravnika, mora biti prvič izpolnjen na tekmovanjih po razpisu GZS v letu 2022. Veljavnost testiranja sodnikov se iz 15.4.2021 podaljša do15.4.2022.

Program meseca varstva pred požari 2020 je predstavil Dejan Jurkovič, predsednik Komisije za preventivo. Nosilna tema meseca oktobra - ki jo je Poveljstvo potrdilo - je »Kdor za požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi«. Gradivo v obliki plakatov in zloženk je pripravljeno za delitev regijam na Gasilski zvezi Slovenije, dopis z usmeritvami za izvajanje aktivnosti pa bo poslan gasilskim zvezam in objavljen na spletni strani.

Izhodišča za razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2021, ki sta jih pripravili Komisija za sofinanciranje v sodelovanju s Komisijo za tehniko je predstavil Klemen Repovš, predsednik obeh komisij. Poveljstvo jih je načelno potrdilo, bodo pa dokončno oblikovana v mesecu oktobru in objavljena, da bodo gasilske organizacije lahko izvajala nabave opreme, ki bo sofinancirana za razpisom za leto 2021.

Sledila je predstavitev Janka Cerkvenika, kandidata za visokega gasilskega častnika, ki je predstavil nalogo z naslovom Analiza vodenja gasilskih organizacij - prednosti in slabosti enotirnega v primerjavi z dvotirnim sistemom vodenjem. Po podanih pozitivnih ocenah je Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika imenovalo v čin visokega gasilskega častnika, za kar mu še enkrat čestitamo.

Poveljstvo je potrdilo tudi napredovanja v gasilske čine v obdobju od 2. 6. do 14. 9. 2020.

Med pobudami in predlogi pa je sprejelo, da se zaradi težav s programom SPIN v delovno skupino za pregled funkcionalnosti programa in pripravo nujnih posodobitev vključi predstavnik GZS.

Sledila je še predstavitev vzorčnega modela svečanega plašča, ki ga je Poveljstvo ocenilo kot pozitivnega in sprejelo, da Komisija za tehniko pripravi standard za izdelavo moškega in ženskega plašča, ki se predstavi in sprejme na naslednji seji Poveljstva.

Branko Sojer iz URSZR je prisotne obvestil, da je skrajni rok za pripombe na pripravljene GIS teritorialne sloje 5. 10. 2020.

Regijski poveljniki so za regije prevzeli tudi letalske radijske postaje, ki smo jih prejeli iz zaloge sredstev URSZR.

 

Gostiteljem in vsem prisotnim se zahvaljujemo za uspešno izvedeno 16. sejo Poveljstva Gasilske zveze Slovenije.

 

Vsa sprejeta gradiva bodo poslana z okrožnico in objavljena na spletni strani.

VELIK POŽAR OGROŽAL NASELJE DOLGA POLJANA

V petek, 18. septembra 2020, je nekaj po 10. uri dopoldne zagorelo v mešanem gozdu tik nad naseljem Dolga Poljana v Občini Ajdovščina. Zaradi močne burje, ki je pihala z Nanosa, se je požar hitro širil proti naselju, zato je bila aktivirana Gasilska zveza Ajdovščina z GRC in nato celotna Severno-primorska regija. Manjši požar je nastal v bližini že pred dvema dnevoma, vendar je bil takrat pogašen in robovi temeljito omočeni.

Pri gašenju je v petek preko dneva sodelovalo okoli 160 gasilcev. Ponoči je zalivalo rob požarišča in gasilo požar okoli 110 gasilcev. V soboto dopoldne je na obhodih požarišča in straži sodelovalo okoli 60 gasilcev, nato pa se je število gasilcev na območju požara zmanjševalo. V petek ob močni burji in v soboto so na požarišče odmetavali vodo tudi s pomočjo helikopterja Slovenske vojske.

Čeprav je bila povšina požara manj kot 10 ha, je bilo na požarišču zelo živahno. Gasilci so se do požara z vozili prebijali skozi gručasto primorsko naselje po zelo strmih in ozkih ulicah. Požar je resno ogrožal dve stanovanjski hiši. Naselje Dolga Poljana je bilo ovito v gost dim. Zaradi dima in saj sta imela težave z dihanjem tudi dva gasilca. Vidljivost je bila zelo majhna. Burja je v petek popoldne pihala s hitrostjo med 55 in 75 km/h. Med gašenjem požara so gasilci v petek zvečer posredovali tudi na še eni lokaciji v Občini Ajdovščina.

"Bilo je kot sodni dan, res grozno. Valil se je dim, po zraku je nosilo pepel, imeli smo občutek, da gori streha. Pred hišo se ni videlo niti dvam metra, kar dušilo me je," je povedala domačinka Jožka Lemut. "Še pet minut, pa bi zgorela prva hiša. V hlevu imamo 30 bikov, ki so začeli kihati. Bali smo se, da se bo vnel hlev, saj imamo tam seno. Na drugi strani vasi so rezgetali konji," je grozljivo vzdušje opisala Lemutova. "Zmaga še ni v naših rokah, toda gasilci so res opravili veliko delo in krajani smo jim izredno hvaležni. Zaradi njihove izjemne požrtvovalnosti in profesionalnosti smo šli z olajšanjem v sobotni dan. Hvala tudi Občinskemu štabu Civilne zaščite, Slovenski vojski in vsem službam, ki so sodelovale v intervenciji," je v imenu krajanov povedal Marjan Curk, predsednik Sveta KS Dolga Poljana (vir: PN).

Na intervenciji sta podporo nudili tudi poveljniški vozili GE Nova Gorica in Gasilske zveze Slovenije s posadko.Od petka zvečer pa je bilo poveljniško mesto v logističnem centru URSZR v Ajdovščini. Sodelovali so tudi policisti, NMP ZD Ajdovščina in OŠ CZ Ajdovščina. Zaradi suše je ajdovska občina razglasila veliko požarno ogroženost.

Zahvala gre vsem gasilcem, vodstvu Severno-primorske regije, operaterjem poveljniških vozil, GRC Ajdovščina, Slovenski vojski, Policiji, domačinom in ostalim službam. Vsi našteti so usklajeno sodelovali in preprečili veliko škodo v naslju Dolga Poljana. Krajani so bili nad požrtvovalnostjo gasilcev zelo zadovoljni, celo navdušeni.

Besedilo in foto: Darko Muhič

SLAVNOSTNA SEJA PLENUMA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE V ŠENTJERNEJU

Običajno potekajo seje Plenuma Gasilske zveze Slovenije – najvišjega organa Zveze med dvema Kongresoma – v spomladanskih mesecih in se zaključijo s slavnostnim delom oziroma podelitvijo najvišjih gasilskih odličij. Letošnjo pomlad je to preprečila razglašena epidemija bolezni COVID-19. Ker – kljub preklicu epidemije konec maja 2020 – zaradi potrebnega spoštovanja ukrepov in priporočil stroke Plenuma nismo mogli izpeljati po ustaljeni poti, smo le-tega razdelili na Slavnostno sejo, ki je potekala danes, 19. septembra 2020, v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju, in 2. sejo Plenuma, sklicano korespondenčno.

Slavnostne seje Plenuma Gasilske zveze Slovenije so se v soboto, 19. septembra 2020 – poleg Janka Cerkvenika in Francija Petka, predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije, ter nagrajencev najvišjih priznanj v gasilski organizaciji – udeležili tudi mag. Matej Tonin, minister za obrambo in podpredsednik Vlade RS, mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, člani vodstva ter Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, vodstvo GZ Šentjernej, in Jože Simončič, župan Občine Šentjernej.

Najprej je dobrodošlico prisotnim izrekel župan Jože Simončič, nato pa je zbrane nagovoril tudi Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije.

Po krajši kulturni točki Kvarteta As, ki je tudi sicer poskrbel za vmesni kulturni program, je kot slavnostni govornik na dogodku spregovoril resorni minister mag. Matej Tonin.

Sledila je slavnostna podelitev Plaket gasilca, Kipcev gasilca in priznanj Matevža Haceta. Najvišja gasilska priznanja sta podelila Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

 

PLAKETE GASILCA za leto 2020 so prejeli JANEZ BUTALAIVAN DERČA in FRANC TRČEK, ki se podelitve zaradi bolezni ni mogel udeležiti.

KIPCE GASILCA za leto 2020 so prejeli DRAGO HERTIŠANTON HLASTEC in JOŽE URLEB.

PRIZNANJA MATEVŽA HACETA za leto 2020 so prejeli MILAN ANTOLINJOŽE OBLAK in VEKOSLAV ŠPILER – na podelitvi sta bila prisotna Milan Antolin in Vekoslav Špiler.

 

VSEM NAGRAJENCEM IZREKAMO ISKRENE ČESTITKE!


 

Podrobneje o Slavnostni seji Plenuma in 2. seji Plenuma Gasilske zveze Slovenije, sklicani korespondenčno, v septembrski številki Gasilca.

FOTOGALERIJA

Z EVROPSKIMI SREDSTVI DO ŠE VEČJE VARNOSTI

V torek, 25. avgusta 2020, je predsednik Janko Cerkvenik v imenu Gasilske zveze Slovenije kot ene izmed partneric na Ministrstvu za obrambo podpisal sporazum o sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 2014-2020, programskim dokumentom večletnega finančnega okvira 2021-2017 in programom instrumenta za okrevanje - NextGeneration (Naslednja generacija) - NG EU.

Kot je po podpisu sporazuma povedal Matej Tonin, minister za obrambo, ima podpisani sporazum visoke cilje, saj naj bi Republiki Sloveniji v naslednjih letih s pomočjo 120 milijonov evrov evropskih sredstev in 30 milijoni evrov lastne udeležbe uspelo zagotoviti boljše pogoje za delovanje sistema zaščite in reševanja, še posebej na področju nesreč kot posledice podnebnih sprememb. Zaživela naj bi ideja o skupnem nacionalnem centru Civilne zaščite, izboljšala se bo opremljenost sil za zaščito in reševanje, del sredstev pa bo namenjen usposabljanju operativnih enot vseh sil, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja.

ODKRITJE TEMELJNEGA KAMNA ZA REGIJSKI POLIGON ZASAVSKE REGIJE

V soboto, 8. avgusta 2020, so v Zagorju ob Savi uradno odkrili temeljni kamen za izgradnjo regijskega gasilskega poligona. Na krajši slovesnosti so bili prisotni poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije Janja Kramer Stajnko, župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, predsednik regijskega sveta gasilskih zvez zasavske regije Ivo Potočnik, poveljnik regijskega sveta gasilskih zvez zasavske regije Marko Bokal, direktor Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi Tadej Špitalar, podžupan Občine Hrastnik Božo Majcen, direktorica Zavoda za Šport Zagorje Samantha Tina Lovše, častni poveljnik Gasilske zveze Zagorje ob Savi Janez Groboljšek in predstavniki gasilskih zvez zasavskih občin.

Gasilski poligon bo namenjen usposabljanju gasilskih operativnih in tekmovalnih enot ter organizaciji vseh vrst gasilskih in gasilsko-športnih tekmovanj.

Projekt, ki je ocenjen na okoli 400.000 evrov in bo financiran s strani Gasilske zveze Slovenije ter Občine Zagorje ob Savi, naj bi bil zgrajen v letu 2021.

Anja Šircelj, medijska predstavnica GZ Zagorje ob Savi

OBRAMBNI MINISTER V SEŽANI IN DIVAČI

Mag. Matej Tonin, minister za obrambo Republike Slovenije, je 22. julija 2020 obiskal enoto Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje (ICZR) v Sežani ter ZGRS Sežana. Po seznanitvi s požarno ogroženostjo naravnega okolja in rešitvami iz državnega načrta, pripravami na požarno sezono ter video sistemom »Kras« si je v bližini letališča v Divači in železniške proge ogledal praktično usposabljanje prostovoljnih gasilcev, ki se v enoti ICZR v Sežani usposabljajo po programu Dopolnilnega usposabljanja gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju, ki ga – v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje – organizira Gasilska zveza Slovenije. Predstavljena sta bila tudi poveljniško vozilo PV-2 in dron Gasilske zveze Slovenije s spremljajočo infrastrukturo.

Resorni minister je po ogledu vaje povedal, da je slovenski sistem zaščite in reševanja zelo dobro organiziran in da se po njem zgledujejo tudi v tujini – kot ključna za uspešnost sistema je izpostavil gasilstvo in prostovoljnost. Med drugim je dejal: »Naše gasilstvo je močno, razvejano in tehnično dobro opremljeno.« Poudaril je tudi pomen nadaljnjega razvoja gasilstva. Pri tem je izpostavil prizadevanje za ustreznejše zavarovanje osebja in tehnike ter prilagoditev davčnega sistema, da bo privlačnejši za delodajalce, ki zaposlujejo operativne gasilce – sodelujoče v gasilskih intervencijah. Minister je izrekel veliko pohvalo gasilcem in njihovim inštruktorjem ter dejal, da smo nanje lahko upravičeno ponosni. Poudaril je pomen izobraževanja in ustrezne opremljenosti, kar skupaj daje dobre rezultate: »Zaradi tovrstnih izobraževanj je Slovenija varnejša in bolje pripravljena na naravne nesreče«. Glede videonadzornega sistema »Kras« je napovedal prizadevanje za rešitev, da bi se visokoresolucijske kamere lahko vklopile ob začetku gasilske intervencije in s tem bolje usmerjale njen potek (vir: MORS).

Predstavitve sta se poleg visokih gostov iz MORS udeležila Darko Muhič, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije, in Marko Adamič, regijski poveljnik Obalno-kraške gasilske regije. Vaje na terenu je vodil Boris Budal, ob pomoči inštruktorjev Gasilske zveze Slovenije.

Videoposnetek (Youtube MORS: avtor Robert Cotič)

Prispevek na  TV

PREVOZI OTROK Z GASILSKIM VOZILOM BREZ TAHOGRAFA

V Sloveniji je do nedavnega veljalo, da smo morali gasilci za prevoz gasilske mladine z gasilskimi vozili – če smo v vozilu peljali skupino 5 ali več predšolskih ali osnovnošolskih otrok – uporabljati tahografe.

Na osnovi sprejete spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa od 14.7. 2020 ne potrebujemo več tahografa, če v vozilu, ki ima zraven voznikovega sedeža še največ 8 sedežev, peljemo 8 otrok. Prav tako za ta vozila ni več potrebno vsakih 6 mesecev opraviti tehničnih pregledov.

VODSTVO GZS PRI RESORNEM MINISTRU

V sredo, 17. junija 2020, sta se z mag. Matejem Toninom, ministrom za obrambo Republike Slovenije, srečala Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Na pogovoru je bil  prisoten je bil tudi državni sekretar mag. Damijan Jaklin.

Predsednik in poveljnik sta resornega ministra seznanila z aktualno problematiko na področju gasilstva. Spregovorili so tudi o pogledih v prihodnost slovenske gasilske organizacije, najmnožičnejše sile v sistemu ZiR.

Foto: Vekoslav Rajh, MORS