ZAKLJUČENO ODPIRANJE VLOG NA RAZPIS ZA SGZRO 2022


Komisija za izvedbo razpisa za sofinanciranje GZRO za leto 2002 je dne 11. 5. 2022 zaključila z odpiranjem in obdelavo vlog.

Vlagatelji lahko rešitve vlog že vidijo v Vulkanu (oprema/sofinanciranje/vloge) in lahko začnejo s pripravo dopolnitev.

V Vulkanu morajo biti vlagatelji pozorni na status vloge na 1. strani (osnovni podatki) in na rešitve posamezne postavke opreme na 2. strani.
Možno je, da so opombe na obeh straneh (zavrnitev v splošnem delu in na posameznih postavkah).

V kolikor je označena zavrnitev v splošnem delu, je celotna vloga zavrnjena in je potrebno dopolniti oziroma ugovarjati, sicer vloga ne gre v nadaljnji postopek.
V kolikor pa je označena samo zavrnitev posamezne postavke, se ostale postavke upoštevajo v nadaljnjem postopku tudi, če vlagatelj ne dopolnjuje oziroma ugovarja.

Pisna obvestila URSZR o nepopolnosti vlog na razpis bodo vlagateljem poslana s priporočeno pošto.

Dopolnitve oziroma ugovori bodo možni v 8-ih dneh po prevzemu priporočene pošte in sicer pisno na URSZR. 

Prosimo, da dopolnitev pred prejemom obvestila s strani URSZR ne pošiljate!!! 

Vlagatelji, ki imajo popolnoma ustrezne vloge, ne bodo dobili nobenih obvestil, ampak morajo počakati na pogodbe, ki bodo poslane v podpis avgusta 2022.

V primeru nejasnosti pokličite na gsm: 041/384-994 (Adriana Cividini).


RAZPISANA TEKMOVANJA GZS V VULKANU


Sporočamo vam, da so na osnovi predprijav razpisana pokalna tekmovanja v Vulkanu:

  • POKALNO TEKMOVANJE GZS - ČLANSKO – 2022, zadnji rok prijav: 13.5.2022;
  • POKALNO TEKMOVANJE GZS - STAREJŠI – 2022, zadnji rok prijav: 9.5.2022.
Poleg tega je razpisano mednarodno tekmovanje:

  • MEDNARODNO - BOGATAJEVI DNEVI ZIR - PTUJ 2022, zadnji rok prijav: 18.5.2022.
Tekmovalne enote oz. PGD morate poskrbeti, da bodo prijave v statusu »poslano organizatorju tekmovanja«, kar pomeni, da morajo prijave potrditi tudi vaše GZ!

Prosimo, da se prijavite čimprej, da lahko čimprej načrtujemo organizacijo tekmovanj!


IZBIRNO TEKMOVANJE ZA GASILSKO OLIMPIJADO CELJE 2022 JE ZAKLJUČENO


Izbirno tekmovanje za Gasilsko olimpijado Celje 2022 je potekalo v nedeljo, 24.4.2022, na stadionu v Slovenski Bistrici.

Uradni rezultati Izbirnega tekmovanja za Gasilsko olimpijado Celje 2022:

Seznam tekmovalnih enot, ki so se iz Izbirnega tekmovanja uvrstile v nadaljnje priprave za Gasilsko olimpijado Celje 2022:

  • ČLANI A: PGD PODGORCI, PGD STARŠE, PGD TINJE 1, PGD OPLOTNICA, PGD POTOV VRH - SLATNIK;
  • ČLANICE A: PGD SEMIČ, PIGD KRKA NOVO MESTO;
  • ČLANI B: PGD HAJDOŠE, PGD KEBELJ, PGD ŠMARTNO NA POHORJU, PGD KOROVCI;
  • ČLANICE B: PGD HAJDOŠE, PGD ŽIRI;
  • POKLICNI ČLANI B: PIGD KRKA NOVO MESTO;
  • MLADINCI: PGD DRENOV GRIČ-LESNO BRDO; PGD MAVČIČE;
  • MLADINKE: PGD ANDRAŽ NAD POLZELO, PGD PODGORICA - ŠENTJAKOB.
Poleg navedenih tekmovalnih enot ima vstopnico za Gasilsko olimpijado Celje 2022 tudi tekmovalna enota MLADINKE PGD ZBILJE, ki je zmagovalna enota zadnje Mladinske gasilske olimpijade leta 2019 v Švici.

ISKRENE ČESTITKE!


SOČASNO DVIGNILI ZASTAVE GASILSKE OLIMPIJADE CELJE 2022 PO VSEJ SLOVENIJI


Celje, 8. april 2022 – V organizaciji Gasilske zveze Slovenije so natanko ob 18. uri po vseh 120 gasilskih zvezah oziroma v vseh 212 slovenskih občinah na priložnostnih prireditvah 100 dni pred začetkom Gasilske olimpijade Celje 2022 ob zvokih koračnice zaplapolale zastave Gasilske olimpijade Celje 2022. Knežje mesto bo namreč od 17. do 24. julija letos gostilo okoli 3.000 gasilcev iz 25 držav.

Osrednja prireditev ob današnjem sočasnem dogodku, s katerim smo slovenski gasilci simbolno povezali Slovenijo, je bila v Celju, natančneje na Krekovem trgu pred Celjskim domom, kjer so navzoče nagovorili Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, Bojan Šrot, župan MO Celje, in mag. Matej Tonin, minister RS za obrambo.

V svojem nagovoru je predsednik slovenskih gasilcev Janko Cerkvenik po pozdravu visokih gostov dejal: »Zbrali smo se, da slovesno dvignemo zastavo Gasilske olimpijade Celje 2022. Gre za pomembno in množično simbolno dejanje, točno 100 dni pred slovesno otvoritvijo s prižigom ognja Gasilske olimpijade Celje 2022. To bo prva tovrstna velika gasilska olimpijada v Sloveniji, gostilo jo bo knežje mesto Celje. Mednarodna gasilska organizacija CTIF je slovenskim gasilcem zaupala organizacijo največjega dogodka zaradi izjemnih tekmovalnih uspehov naših gasilskih enot na tovrstnih tekmovanjih v preteklosti, pa tudi zato, ker smo se že večkrat izkazali kot dobri gostitelji ob različnih priložnostih. Izkazano zaupanje predstavlja za našo organizacijo izjemno veliko čast, hkrati pa še večjo obveznost, da vložimo maksimalne napore v organizacijo gasilske olimpijade s številnimi spremljevalnimi dogodki. Svetovni in domači javnosti moramo še enkrat več potrditi, da za nas ni prav noben izziv prevelik.« Zahvalil se je državi, več ministrstvom, Upravi RS za zaščito in reševanje, Mestni občini Celje s svojimi službami ter številnim sponzorjem in donatorjem, brez katerih takšne prireditve ne bi mogli speljati.

Župan Bojan Šrot se je gasilcem ob tej priložnosti zahvalil za opravljanje plemenitega in odgovornega dela ter nadaljeval: »Verjamem, da se boste gasilci izkazali kot odlični organizatorji in da bomo po zaključku olimpijade vsi ponosni. V Celju imamo primerno tekmovalno in nastanitveno infrastrukturo, zato bodo tekmovalci in obiskovalci zagotovo zadovoljni. Spoznali bodo, da smo prijazni, gostoljubni ljudje, da imamo lepo urejeno mesto, veliko zelenih površin in bogato zgodovino. Naše mesto je zgrajeno na keltskih, rimskih in srednjeveških temeljih. Veliko te zgodovine imamo odlično ohranjene, lepo prezentirane in vse to bomo gostom s ponosom predstavili. S skupnimi močmi bomo poskrbeli, da bo mesto v času olimpijade še bolj zaživelo. Pripravili bomo različne dogodke, mesto primerno okrasili, tako da bo olimpijada pravi spektakel, ki se nam bo vsem za vedno vtisnil v spomin.«

Obrambni minister mag. Matej Tonin je uvodoma poudaril, da so prostovoljni gasilci temelj slovenskega sistema zaščite in reševanja, ki služijo lokalnim skupnostim in domovini. Vsem gasilcem se je zahvalil za opravljene intervencije, kot tudi vsem njihovim bližnjim, ki so v času opravljanja gasilske službe brez njih. Poudaril je, da pomeni organizacija Gasilske olimpijade veliko priznanje Sloveniji in Gasilski zvezi Slovenije. Zahvalil se je županu Bojanu Šrotu in mestu Celje, ki je sprejelo gostoljubje tega velikega dogodka. Omenil je tudi pomemben sprejem dveh zakonov, ki bosta izboljšala status gasilcev, to sta Zakon o gasilstvu in Zakon o dohodnini. Dejal je, da bo Gasilska olimpijada v Celju prav gotovo vrhunec vseh dogodkov v letošnjem letu in velika priložnost, da v svoje vrste pritegnemo mlade gasilce, ki so naša prihodnost.

Za prijetno vzdušje na prireditvi v Celju je poskrbel Pihalni orkester Celje.

 


RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME 2022


Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 35/2022 dne 11. 3. 2022 in ga objavljamo v prilogi.

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022.

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana« do vključno 6. 5. 2022.

Razpis bo v Vulkanu aktiven od 6. 4. do 6. 5. 2022.
Prosimo, da podrobno preberete razpis in upoštevate razpisna določila.

V primeru, da nameravate do konca meseca aprila še nabavljati opremo, morate z zaključitvijo vloge v Vulkanu počakati. Prijavitelj lahko namreč vlogo na razpis odda samo enkrat.


VELIKA POŽARNA OGROŽENOST


Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A
veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 14. marca 2022 na območju celotne
države.
Razglas velja za območja naravnega okolja brez snežne odeje.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in
odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi
kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin
uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati
ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času
razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Številka: 8452-3/2022-1 - DGZR
Datum: 13. 03. 2022

Darko But
sekretar
generalni direktor


MEDNARODNA DELAVNICA GLEDE NAUČENIH LEKCIJ – POŽARNA SEZONA 2021


V ponedeljek 22. novembra in torek 23. novembra je potekala  mednarodna delavnica glede naučenih lekcij na primeru požarne sezone 2021 -  UCPM LLP Workshop  Forest fire season 2021. Konferenca je potekala v Atenah (Grčija) in preko spleta. Udeleženci iz Slovenije smo jo spremljali v ICZR na Igu. Delavnice sta se udeležila dva predstavnika komisije GZS za požare v naravi.

Po pozdravih g. Christosa Stylianidesa, Greek Minister for the Climate Crisis and Civil Protection in g. Janeza Lenarčiča, European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, so sledile prezentacije in diskusija.

Letos je v EU že pogorelo 497.444 ha gozdnih površin, v sami poletni sezoni pa 354.837 ha površin. Število požarov bo letos tako nadpovprečno, saj v EU letno zgori okrog 450.000 ha površin. Najkritičnejše obdobje letos je bilo v začetku avgusta, natančneje 6. avgusta, večina velikih požarov pa med 25. julijem in 3. avgustom. V Grčiji je bilo 3. avgusta zelo vroče saj je bila zabeležena temperatura 45,3 st. C, beležijo tudi 2,5 st. C višjo temperaturo od povprečja. Zanimivo je da se je Avstrija ukvarjala z gašenjem velikega požara 29. oktobra in celo zaprosila za mednarodno pomoč (letala iz Italije). V sezoni je bilo preko 100 aktiviranj mehanizma EU za pomoč. Sile iz EU so sodelovale pri gašenju tudi v državah izven unije.

V predstavitvah je bila posebej poudarjena solidarnost in hitra pomoč med državami članicami EU. Pomoč je bila nudena z zemeljskimi silami in zračnimi plovili. Pomoč je bila potrebna, saj so bili gasilci in reševalci marsikje zelo obremenjeni in okrnjeni zaradi pandemije. Potrebno je bilo izvesti tudi veliko evakuacij prebivalstva iz ogroženih območij zaradi požarov.

Bistvena priporočila delavnice gredo v smeri izboljšanja preventive, osveščanja prebivalcev, priprave in zagotavljanja logistike, opazovanja terena, obveščanja in koordinacije med državami ter drugimi pripravami pred sezono. Poletna požarna sezona bo vedno daljša in vedno več bo ekstremnih požarov. Ogrožena bodo tudi človeška življenja.

Darko Muhič, komisija za požare v naravi


EVIDENTIRANJE BOLNIČARJEV ZA POMOČ


Za uspešno spopadanje z boleznijo COVID-19 se je v Republiki Sloveniji pokazala potreba po vključevanju prostovoljcev, ki imajo ustrezna znanja za bolničarje (vsaj 50 urni tečaj) in sicer za izvajanje pomoči v zdravstvenih ustanovah ali domovih starejših občanov, zlasti za oskrbo bolnikov na necovidnih oddelkih.

Zaradi navedenega smo na Gasilsko zvezo Slovenije prejeli prošnjo poveljnika Civilne zaščite RS, da v okviru svojega članstva evidentiramo operativne gasilce, ki imajo priznano specialnost bolničarja in so na razpolago za vključitev v navedene aktivnosti. Vključevanje bolničarjev bo potekalo v čim večji meri v ustanove v bližini stalnega bivališča.

Ro za evidentiranje v Vulkanu: četrtek, 11.11.2021, do 24:00 ure.

Več v priloženem dopisu.