IZŠEL JE PRIROČNIK O GASILSKEM PROTOKOLU


Priročnik o gasilskem protokolu je pomembna pridobitev za slovensko gasilstvo, ki zapolnjuje praznino v gasilski literaturi, saj tovrstnih poenotenih vsebin do sedaj še ni bilo zapisanih na enem mestu, prav tako pa razjasnjuje prenekatere dileme glede pravil ravnanja in obnašanja na prireditvah, ki so bile do sedaj prepuščene organizatorjem.

Naročite ga lahko v ekonomatu Gasilske zveze Slovenije


PODPIS NAČRTA SODELOVANJA S POLICIJO ZA LETO 2021


V sredo, 20. januarja 2021, je sta v sejni sobi Gasilske zveze Slovenije po delovnem sestanku o sodelovanju med slovenskimi gasilci in Policijo v letošnjem letu Janko Cerkvenik,  predsednik Gasilske zveze Slovenije, in Jože Senica, namestnik v. d. generalnega direktorja Policije, svečano podpisala Načrt sodelovanja v letu 2021.

Na delovnem sestanku sta aktivno sodelovala tudi Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, in Rajko Likozar Šimunkovič, policijski svetnik v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave.

Ob tej priložnosti je Jože Senica izročil Janku Cerkveniku zlati znak policije za dolgoletno uspešno sodelovanje pri širitvi varnostne kulture.


NOVOSTI PRI NAROČNINI REVIJE GASILEC


Prva številka glasila z imenom Gasilec je izšla 6. februarja 1897. Torej se z našo stanovsko revijo ponašamo že 124 let, kar je zavidljiva doba. Ustvarjalci in uredniki Gasilca smo vseskozi stremeli k njeni raznoliki vsebini. Skozi desetletja se je revija na eni strani »debelila« s temami s področij prostovoljnega in poklicnega gasilstva ter zaščite in reševanja, na drugi strani pa poskrbela za pestre novice o delu našega članstva – od najmlajših do najstarejših gasilk ter gasilcev. 

Gasilec ni več samo revija prostovoljnih gasilcev. Je strokovna revija prostovoljnih in poklicnih gasilcev, kakor tudi ostalih reševalcev v sistemu zaščite in reševanja – pogosto so v njej prisotni članki gorskih reševalcev, zdravstvenih reševalcev, pripadnikov SV ...

Z naročnino 25 evrov smo »vztrajali« kar 2 leti – kljub večkratnemu povečanju poštnih storitev in že prej omenjenem povečanem obsegu revije, kar povzroča višje stroške tiska.

V lanskoletni zadnji številki Gasilca smo napovedali, da želimo pestro vsebino Gasilca z narediti dostopno čim širši javnosti. Tako vam v 2021 naročnino Gasilca nudimo v treh oblikah. Še naprej bo revija na voljo v klasični tiskani obliki, novost pa sta revija v elektronski obliki in komplet revije v tiskani in elektronski obliki.

Nove cene naročnine z že vključenim DDV:

  • Gasilec tiskana izdaja                                   27,00 evrov
  • Gasilec elektronska izdaja                           25,00 evrov
  • Gasilec tiskana in elektronska izdaja           30,00 evrov
Za dosedanje naročnike tiskane izdaje Gasilca ostaja dosedanje naročilo veljavno. Če se boste odločili za tiskano in elektronsko obliko ali samo za elektronsko obliko Gasilca, pa nam morate to potrditi z novim naročilom do 10. februarja 2021 na urednistvo@gasilec.net ali gzslovenije@gasilec.net oziroma klasično na naslov Gasilska zveza Slovenije, Tržaška c. 221, 1000 Ljubljana – s pripisom »nova naročnina Gasilca«.

Januarska številko Gasilca bo vsem naročnikom konec meseca poslana v tiskani obliki. Prepričani smo , da bomo z omenjenimi novostmi naše stanovske revije slednjo naredili še bolj berljivo in dostopno res najširšemu krogu bralcev.NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD

Kampanja NIJZja "Nalezimo se dobrih navad"  predstavlja osnovne higienske ukrepe. Z enostavnimi in vsem razumljivimi ukrepi lahko namreč veliko pripomoremo k zajezitvi širjenja novega koronavirusa, predvsem pa lahko zaščitimo sebe in s tem naše najbližje. Uradno spletno mesto kampanje je

https://www.dobre.navade.si/

DONACIJA TELEKOMA SLOVENIJE

V ponedeljek, 5. oktobra 2020, sta se Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, udeležila dogodka, povezanega z nacionalnim omrežjem pete mobilne generacije – tako imenovane tehnologije 5G – ki ga je vzpostavil Telekom Slovenije. Omenjeno tehnologijo lahko uporabniki mobilnih storitev od tega dne tudi uporabljajo.

5G bo pomembno pripomogel tudi k razvoju sistema zaščite in reševanja, saj je Telekom Slovenije ob tej priložnosti Gasilski zvezi Slovenije doniral 20.000 evrov. V Telekomu Slovenije so se za ta korak odločili, saj so prepričani, da je vrhunska uporabniška izkušnja še posebej ključna v najbolj kritičnih situacijah in trenutkih, ko gre za življenja. Gasilska zveza Slovenije bo donirana sredstva namenila za nadaljnje usposabljanje gasilcev.

Tomaž Jontes, član Uprave Telekoma Slovenije za komercialno področje, je ob predaji donacije poudaril: »Gasilke in gasilci brezpogojno poosebljajo vrednote, kot so humanitarnost, prostovoljstvo in solidarnost. Ob prav vsaki naravni ali drugi nesreči dokazujejo, da so tisti, na katere se lahko vedno in povsod zanesemo. So priče mnogih tragedij, ki pa bi bile brez njihove požrtvovalnosti in predanosti še veliko večje. Pri delovanju enot za zaščito, reševanje in zagotavljanje varnosti je ključna zanesljiva komunikacijska tehnologija. Na tem področju, kjer šteje prav vsaka sekunda, bo 5G tehnologija s še večjo kapaciteto, še višjimi prenosnimi hitrostmi in še krajšimi zakasnitvami prinesla pomemben napredek.«

Telekom Slovenije je eden od partnerjev pri projektu 5G PPDR (Public Protection and Disaster Relief), to je vertikale 5G za širokopasovna omrežja za razvoj sistema za javno varnost ter zaščito in reševanje.

Več na povezavi Telekoma Slovenije.

SLAVNOSTNA SEJA PLENUMA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE V ŠENTJERNEJU

Običajno potekajo seje Plenuma Gasilske zveze Slovenije – najvišjega organa Zveze med dvema Kongresoma – v spomladanskih mesecih in se zaključijo s slavnostnim delom oziroma podelitvijo najvišjih gasilskih odličij. Letošnjo pomlad je to preprečila razglašena epidemija bolezni COVID-19. Ker – kljub preklicu epidemije konec maja 2020 – zaradi potrebnega spoštovanja ukrepov in priporočil stroke Plenuma nismo mogli izpeljati po ustaljeni poti, smo le-tega razdelili na Slavnostno sejo, ki je potekala danes, 19. septembra 2020, v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju, in 2. sejo Plenuma, sklicano korespondenčno.

Slavnostne seje Plenuma Gasilske zveze Slovenije so se v soboto, 19. septembra 2020 – poleg Janka Cerkvenika in Francija Petka, predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije, ter nagrajencev najvišjih priznanj v gasilski organizaciji – udeležili tudi mag. Matej Tonin, minister za obrambo in podpredsednik Vlade RS, mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, člani vodstva ter Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, vodstvo GZ Šentjernej, in Jože Simončič, župan Občine Šentjernej.

Najprej je dobrodošlico prisotnim izrekel župan Jože Simončič, nato pa je zbrane nagovoril tudi Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije.

Po krajši kulturni točki Kvarteta As, ki je tudi sicer poskrbel za vmesni kulturni program, je kot slavnostni govornik na dogodku spregovoril resorni minister mag. Matej Tonin.

Sledila je slavnostna podelitev Plaket gasilca, Kipcev gasilca in priznanj Matevža Haceta. Najvišja gasilska priznanja sta podelila Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

 

PLAKETE GASILCA za leto 2020 so prejeli JANEZ BUTALAIVAN DERČA in FRANC TRČEK, ki se podelitve zaradi bolezni ni mogel udeležiti.

KIPCE GASILCA za leto 2020 so prejeli DRAGO HERTIŠANTON HLASTEC in JOŽE URLEB.

PRIZNANJA MATEVŽA HACETA za leto 2020 so prejeli MILAN ANTOLINJOŽE OBLAK in VEKOSLAV ŠPILER – na podelitvi sta bila prisotna Milan Antolin in Vekoslav Špiler.

 

VSEM NAGRAJENCEM IZREKAMO ISKRENE ČESTITKE!


 

Podrobneje o Slavnostni seji Plenuma in 2. seji Plenuma Gasilske zveze Slovenije, sklicani korespondenčno, v septembrski številki Gasilca.

FOTOGALERIJA

VODSTVO GZS PRI RESORNEM MINISTRU

V sredo, 17. junija 2020, sta se z mag. Matejem Toninom, ministrom za obrambo Republike Slovenije, srečala Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Na pogovoru je bil  prisoten je bil tudi državni sekretar mag. Damijan Jaklin.

Predsednik in poveljnik sta resornega ministra seznanila z aktualno problematiko na področju gasilstva. Spregovorili so tudi o pogledih v prihodnost slovenske gasilske organizacije, najmnožičnejše sile v sistemu ZiR.

Foto: Vekoslav Rajh, MORS