1. MAREC – DAN CIVILNE ZAŠČITE

1. marec – dan Civilne zaščite – že 28 obeležujemo tudi v Sloveniji. Vrsto let v dvorani Kongresnega centra na Brdu pri Kranju potekajo osrednje državne slovesnosti, za njimi pa se zvrstijo še regijske slovesnosti.

Letošnjo osrednjo državno slovesnost je Brdo gostilo v ponedeljek, 2. marca 2020. Poleg visokih gostov – med njimi so bili Borut Pahor, predsednik države, Marjan Šarec, predsednik Vlade, Karl Erjavec, minister za obrambo, Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS, Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, in številni drugi – je bilo na prireditvi prisotnih 33 nagrajencev, prejemnikov različnih priznanj Civilne zaščite. Prisotna sta bila tudi Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Skupaj je Komisija za priznanja in nagrade na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami letos potrdila 275 predlogov za priznanja Civilne zaščite – 145 bronastih, 66 srebrnih in 34 zlatih znakov Civilne zaščite ter 29 plaket Civilne zaščite in Kipec Civilne zaščite.

V imenu slavnostnega govornika Janeza Lenarčiča, komisarja za krizno upravljanje v EU – komisar se je moral zaradi delovnih obveznosti predčasno vrniti v Bruselj – je zbrane na državni slovesnosti nagovoril dr. Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Zoran Stančič

Bronaste, srebrne in zlate znake Civilne zaščite je prejemnikom podeli Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS pa plakete Civilne zaščite in Kipec civilne zaščite – najvišje priznanje oz. nagrada za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prejel ga je MAKS LEŠNIK, dolgoletni predsednik PGD Maribor-Studenci, sicer pa gasilstvu predan že od zgodnje mladosti – od leta 1949.

Maks Lešnik ob sprejemu nagrade

Nagrajenčeva strnjena gasilska pot je bila podana v obrazložitvi:

»Maks Lešnik se je rodil leta 1943 v Mariboru. Po poklicu je grafični inženir. Od leta 1949 je član Prostovoljnega gasilskega društva Maribor-Studenci, kjer je opravljal različne odgovorne funkcije – 17 let je bil podpredsednik, kar 20 let pa je društvo vodil kot predsednik.

Ves čas delovanja v gasilstvu je posvečal veliko pozornosti izobraževanju. Tudi sam je z izobraževanjem dosegel čin visokega gasilskega častnika II. stopnje. Opravljenih ima več gasilskih specialnosti. Opravljena specialnost predavatelja mu je omogočila, da je znanje posredoval naprej kot aktiven predavatelj na tečajih – od gasilca do višjega gasilskega častnika. Vedno se je zavzemal za izobraževanje gasilcev in opremljanje gasilskih enot. Velik poudarek je dajal delovanju mladine in statusu predvsem operativnih gasilcev. Aktivno je sodeloval na intervencijah in drugih reševalnih akcijah v Mariboru ter okolici.

Zelo aktiven je bil tudi v organih domače gasilske zveze. Dolga leta je bil podpoveljnik, 10 let pa je Gasilski zvezi Maribor predsedoval.
Od leta 1976 je sodeloval v organih Gasilske zveze Slovenije, kjer je bil najprej izvoljen na funkcijo člana tekmovalne komisije. Leta 1984 je bil imenovan za podpoveljnika Gasilske zveze Slovenije in predsednika prej omenjene komisije – funkciji je opravljal do leta 2008.
Po sprejetju Gasilske zveze Slovenije v članstvo mednarodne gasilske organizacije CTIF v Varni – v delegaciji slovenskih gasilcev je bil tudi sam – je bil imenovan v nacionalni komite CTIF. Bil je tudi član Komisije za tekmovanja pri CTIF.

Je mednarodni sodnik gasilskih in gasilskošportnih disciplin. Na tekmovalnem področju je bil vodja mnogih republiških in državnih gasilskih tekmovanjih. Sodeloval je tudi pri pripravah priročnikov za izvedbo omenjenih tekmovanj. Kot trener, sodnik in član tekmovalnih odborov se je udeležil desetih gasilskih olimpijad, na katerih so slovenski gasilci dosegli izjemne uspehe.

Vedno se je zavzemal za povezovanja z gasilci iz tujine. Še vedno aktivno sodeluje pri povezavah med Gasilsko zvezo Slovenije in gasilci iz Srbije, Avstrije, Nemčije ter Hrvaške.

Za aktivno gasilsko delo je prejel več odličij na vseh nivojih gasilske organizacije doma in na tujem, pa tudi na ravni Države. Leta 1997 je za uspešno delo v gasilski organizaciji prejel »častni znak svobode Republike Slovenije« – najvišje državno odlikovanje v Republiki Sloveniji, ki ga z ukazom podeljuje predsednik države, od leta 2003 pa je tudi prejemnik najvišjega gasilskega odlikovanja – priznanja Matevža Haceta.

Maks Lešnik je z bogatimi izkušnjami ter visoko stopnjo profesionalnosti, usposobljenosti in izurjenosti ogromno pripomogel k razvoju gasilstva v Sloveniji, s čimer ima neprecenljive zasluge pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«

Med letošnjimi prejemniki priznanj Civilne zaščite, za katere je podala predloge Gasilska zveza Slovenije, so tudi:

– ZVONKO GLAŽAR, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije – plaketa CZ;
– JANEZ BREGANT, član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije – zlati znak CZ;
– dr. JANJA KRAMER STAJNKO, namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije – srebrni znak CZ;
– KLEMEN REPOVŠ, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije – srebrni znak CZ;
– mag. MATJAŽ DEBELAK, predsednik Arbitraže pri Gasilski zvezi Slovenije – bronasti znak CZ;
– JOŽE KAŠNIK, član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije – bronasti znak CZ;
– IVAN POTOČNIK, član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije – bronasti znak CZ;
– SIMON ČERNE, član Poveljstva Gasilske zveze Slovenije – bronasti znak CZ.

Vsem nagrajencem priznanj Civilne zaščite iskreno čestitamo!

Išči

+