IZŠEL JE IZVLEČEK PRIROČNIKA O GASILSKEM PROTOKOLU


Priročnik o gasilskem protokolu je pomembna pridobitev za slovensko gasilstvo, ki zapolnjuje praznino v gasilski literaturi, saj tovrstnih poenotenih vsebin do sedaj še ni bilo zapisanih na enem mestu, prav tako pa razjasnjuje prenekatere dileme glede pravil ravnanja in obnašanja na prireditvah, ki so bile do sedaj prepuščene organizatorjem. K priročniku, ki je izšel februarja 2021 smo dodali tudi njegov izvleček, ki vsebuje 30 skic z legendami in 2 tabeli ter je prilagojenega formata za žepe gasilskih oblačil.

Naročite ga lahko v ekonomatu Gasilske zveze Slovenije


IZŠEL JE PRIROČNIK O GASILSKEM PROTOKOLU


Priročnik o gasilskem protokolu je pomembna pridobitev za slovensko gasilstvo, ki zapolnjuje praznino v gasilski literaturi, saj tovrstnih poenotenih vsebin do sedaj še ni bilo zapisanih na enem mestu, prav tako pa razjasnjuje prenekatere dileme glede pravil ravnanja in obnašanja na prireditvah, ki so bile do sedaj prepuščene organizatorjem.

Naročite ga lahko v ekonomatu Gasilske zveze Slovenije


NOVOSTI PRI NAROČNINI REVIJE GASILEC


Prva številka glasila z imenom Gasilec je izšla 6. februarja 1897. Torej se z našo stanovsko revijo ponašamo že 124 let, kar je zavidljiva doba. Ustvarjalci in uredniki Gasilca smo vseskozi stremeli k njeni raznoliki vsebini. Skozi desetletja se je revija na eni strani »debelila« s temami s področij prostovoljnega in poklicnega gasilstva ter zaščite in reševanja, na drugi strani pa poskrbela za pestre novice o delu našega članstva – od najmlajših do najstarejših gasilk ter gasilcev. 

Gasilec ni več samo revija prostovoljnih gasilcev. Je strokovna revija prostovoljnih in poklicnih gasilcev, kakor tudi ostalih reševalcev v sistemu zaščite in reševanja – pogosto so v njej prisotni članki gorskih reševalcev, zdravstvenih reševalcev, pripadnikov SV ...

Z naročnino 25 evrov smo »vztrajali« kar 2 leti – kljub večkratnemu povečanju poštnih storitev in že prej omenjenem povečanem obsegu revije, kar povzroča višje stroške tiska.

V lanskoletni zadnji številki Gasilca smo napovedali, da želimo pestro vsebino Gasilca z narediti dostopno čim širši javnosti. Tako vam v 2021 naročnino Gasilca nudimo v treh oblikah. Še naprej bo revija na voljo v klasični tiskani obliki, novost pa sta revija v elektronski obliki in komplet revije v tiskani in elektronski obliki.

Nove cene naročnine z že vključenim DDV:

  • Gasilec tiskana izdaja                                   27,00 evrov
  • Gasilec elektronska izdaja                           25,00 evrov
  • Gasilec tiskana in elektronska izdaja           30,00 evrov
Za dosedanje naročnike tiskane izdaje Gasilca ostaja dosedanje naročilo veljavno. Če se boste odločili za tiskano in elektronsko obliko ali samo za elektronsko obliko Gasilca, pa nam morate to potrditi z novim naročilom do 10. februarja 2021 na urednistvo@gasilec.net ali gzslovenije@gasilec.net oziroma klasično na naslov Gasilska zveza Slovenije, Tržaška c. 221, 1000 Ljubljana – s pripisom »nova naročnina Gasilca«.

Januarska številko Gasilca bo vsem naročnikom konec meseca poslana v tiskani obliki. Prepričani smo , da bomo z omenjenimi novostmi naše stanovske revije slednjo naredili še bolj berljivo in dostopno res najširšemu krogu bralcev.KORONAVIRUS – NAVODILO ZA GASILCE 2. VAL – dopolnitev 10.12.2020

V Sloveniji se soočamo z drugim valom epidemije in nezadržnim širjenjem koronavirusa. Podatki se spreminjajo iz ure v uro in pristojne inštitucije vsakodnevno sprejemajo ukrepe in izdajajo strokovna priporočila za omejitev širjenja.

Gasilska zveza Slovenije je izdala navodila, ki vsebujejo navodila za delovanje gasilskih enot za vse nivoje v gasilski organizaciji ter navodila za uporabo opreme in zaščitnih sredstev.

Vsa navodila in priporočila se bodo sproti dopolnjevala in bodo zapisana v tabeli seznama dopolnjevanj. Do vsega dostopate s klikom na POVEZAVO.

GASILSKE ENOTE PROSIMO ZA REDNO SPREMLJANJE SPREMEMB IN DOPOLNIL.

 

NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD

Kampanja NIJZja "Nalezimo se dobrih navad"  predstavlja osnovne higienske ukrepe. Z enostavnimi in vsem razumljivimi ukrepi lahko namreč veliko pripomoremo k zajezitvi širjenja novega koronavirusa, predvsem pa lahko zaščitimo sebe in s tem naše najbližje. Uradno spletno mesto kampanje je

https://www.dobre.navade.si/

NOVO VODSTVO CTIF-a


Na prvi virtualni delegatski skupščini CTIF delegati izvolili novega predsednika in tri nove podpredsednike

Prva virtualna delegatska Skupščina CTIF, ki je potekala 21. oktobra 2020, se je uspešno zaključila. Klasična oblika zasedanja najvišjega organa CTIF bi morala potekati že junija 2020 v Hannovru – v okviru mednarodnega sejma Interschutz – a je to preprečila situacija, povezana s COVID-19.

S sedeža pisarne CTIF na Gasilski zvezi Slovenije jo je vodil generalni sekretar Roman Sykora (Avstrija), sedaj že nekdanji predsednik Tore Eriksson pa je svoj del vodil s Švedske. Skrb za tehnično izvedbo Skupščine je bila v rokah Björna Ulfsson (Kanada), večino priprav in administrativnih del pa je spretno koordinirala in vodila Neža Strmole, sekretarka CTIF (Slovenija).

Poleg prisotnih delegatov iz 29 držav so delegatsko Skupščino spremljali tudi predstavniki organizacij članic, častni člani, predsedniki komisij in člani Izvršnega odbora.

Posebnost letošnje Skupščine so bile – poleg njene virtualne izvedbe – tudi volitve novega predsednika in treh novih podpredsednikov. Za mesto predsednika se je potegoval le en kandidat – Milan Dubravac iz Slovenije – in bil soglasno potrjen. Sicer je v začetku letošnjega leta kandidaturo napovedal tudi Hartmut Ziebs, nekdanji predsednik Gasilske zveze Nemčije, a je kasneje od nje odstopil.

Milan Dubravac je bil že do sedaj član Izvršnega odbora, zato je njegova izvolitev za predsednika »odprla prost sedež« v Izvršnem odboru CTIF, odstop Hartmuta Ziebsa pa je odprl še enega. Izvršni odbor se je spomladi 2020 odločil, da doda še en sedež (skupaj tri možna mesta za podpredsednike). Tudi za tri položaje podpredsednikov so kandidature vložili samo trije kandidati in bili prav tako soglasno potrjeni. Novi podpredsedniki CTIF so postali Taina Hanhikoski s Finske, Anatolij Suprunovski iz Rusije in Christophe Marchal iz Francije.

Mandati predsednika in podpredsednikov CTIF so štiri leta, izvolitev na isto funkcijo pa je mogoča samo za dva mandata (8 let).

V nadaljevanju so virtualno prisotni delegati potrdili lokaciji delegatskih Skupščin za leti 2021 in 2022. Prihodnje leto bo slednja potekala v sklopu sejma Interschutz v Nemčiji, leta 2022 pa v sklopu gasilske olimpijade v Celju v Sloveniji.

Ob koncu delegatske Skupščine so se vsi zahvalili Toru Erikssonu, ki je 8 let opravljal funkcijo predsednika CTIF, pred tem pa več pomembnih vlog v komisijah CTIF, in mu podelili naslov »častnega člana«.

Slovenijo so na virtualni delegatski Skupščini zastopali: Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, ter namestnica predsednika dr. Janja Kramer Stajnko.

V prihodnji, praznični številki Gasilca (november/december) bomo lahko prebrali intervju z Milanom Dubravcem, novim predsednikom CTIF


SODELOVANJE GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE IN RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE

Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, sta se 15. oktobra 2020 sestala z mag. Vesno Mikuž in Cvetko Tomin, predsednico in generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije.

Na delovnem sestanku v prostorih Rdečega križa Slovenije so se dogovorili za krepitev odnosov ter še tesnejše sodelovanje obeh prostovoljnih organizacij, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči.

(foto: arhiv RKS) 

DONACIJA TELEKOMA SLOVENIJE

V ponedeljek, 5. oktobra 2020, sta se Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, udeležila dogodka, povezanega z nacionalnim omrežjem pete mobilne generacije – tako imenovane tehnologije 5G – ki ga je vzpostavil Telekom Slovenije. Omenjeno tehnologijo lahko uporabniki mobilnih storitev od tega dne tudi uporabljajo.

5G bo pomembno pripomogel tudi k razvoju sistema zaščite in reševanja, saj je Telekom Slovenije ob tej priložnosti Gasilski zvezi Slovenije doniral 20.000 evrov. V Telekomu Slovenije so se za ta korak odločili, saj so prepričani, da je vrhunska uporabniška izkušnja še posebej ključna v najbolj kritičnih situacijah in trenutkih, ko gre za življenja. Gasilska zveza Slovenije bo donirana sredstva namenila za nadaljnje usposabljanje gasilcev.

Tomaž Jontes, član Uprave Telekoma Slovenije za komercialno področje, je ob predaji donacije poudaril: »Gasilke in gasilci brezpogojno poosebljajo vrednote, kot so humanitarnost, prostovoljstvo in solidarnost. Ob prav vsaki naravni ali drugi nesreči dokazujejo, da so tisti, na katere se lahko vedno in povsod zanesemo. So priče mnogih tragedij, ki pa bi bile brez njihove požrtvovalnosti in predanosti še veliko večje. Pri delovanju enot za zaščito, reševanje in zagotavljanje varnosti je ključna zanesljiva komunikacijska tehnologija. Na tem področju, kjer šteje prav vsaka sekunda, bo 5G tehnologija s še večjo kapaciteto, še višjimi prenosnimi hitrostmi in še krajšimi zakasnitvami prinesla pomemben napredek.«

Telekom Slovenije je eden od partnerjev pri projektu 5G PPDR (Public Protection and Disaster Relief), to je vertikale 5G za širokopasovna omrežja za razvoj sistema za javno varnost ter zaščito in reševanje.

Več na povezavi Telekoma Slovenije.

NA JESENICAH ODPRLI TRETJI GASILSKI VADBENI POLIGON

V soboto, 3. oktobra 2020, je na Spodnjem Plavžu na Jesenicah potekala slovesnost ob odprtju novega regijskega gasilskega poligona – v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, Gasilsko zvezo Jesenice in Občino Jesenice. Gre za prvi regijski poligon na Gorenjskem in tretji tovrstni poligon v državi.

Slovesnosti so se – poleg vodstva Gasilske zveze Slovenije in članov organov Gasilske zveze Slovenije ter najvišjih predstavnikov gasilcev z Gorenjske – udeležili tudi mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, mag. Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja uprave RS za zaščito in reševanje, in Blaž Račič, župan Občine Jesenice.

Več o slovesnosti v oktobrski številki Gasilca.

16. SEJA POVELJSTVA GZS

16. seja Poveljstva Gasilske zveze Slovenije je potekala v četrtek, 24. 9. 2020, od 16.00 ure dalje v dvorani PGD Jablanica, GZ Šmartno pri Litiji.

Po prijetnem sprejemu domačih gasilcev pred gasilskim domom je sejo otvoril Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije in pozdravil vse navzoče, še posebej pa visoke goste. Prisotne so nagovorili Mitja Jerin, predsednik PGD Jablanica, Marjan Janežič, predsednik GZ Šmartno pri Litiji in Rajko Meserko, župan Občine Šmartno pri Litiji.

Po potrditvi dnevnega reda je mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo v sodelovanju z Leonom Behinom, sekretarjem na URSZR, predstavil predloge za vključitev vsebin zaščite, reševanja in pomoči v Evropsko kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020, za koriščenje sredstev večletnega finančnega okvirja 2021–2027 ter instrumenta za okrevanje (NGEU).

Po zanimivi in spodbudni vsebini za celoten sistem zaščite in reševanja, kar je tudi Poveljstvo ocenilo kot zelo pozitivno, je poveljnik Franci Petek poročal o izvajanju sklepov 15. seje in predlagal v potrditev zapisnik. Predstavil je tudi dopolnjen predlog sodelovanja med gasilskimi enotami in Slovenskimi železnicami pri oskrbi potnikov na vlakih ob izrednih razmerah, kar so člani Poveljstva podprli.

Pod točko izobraževanja je Rok Leskovec, predsednik Komisije za izobraževanje in usposabljanje, predstavil predlog razpisa usposabljanj za leto 2021 in možnost izvajanja temeljnih usposabljanj na daljavo v primeru izrednih razmer, kar je oboje Poveljstvo potrdilo. Po kratki razpravi glede potrebne prisotnosti na tečajih, je Poveljstvo sklenilo, da pogoji za prisotnost za praktični del ostanejo, za teoretični del pa se za prihodnje poišče predloge za čim bolj prijazen način tečajnikom, predvsem v smislu izvajanja izobraževanj na daljavo. Sicer pa imajo tečajniki že sedaj možnost manjkajoče vsebine nadomestiti tudi pri drugih organizatorjih ali na kasnejših terminih tečajev po predhodnih dogovorih.

Gradiva s področja tekmovanj je predstavil Zvonko Glažar, predsednik Komisije za tekmovanja. Poročal je, da so razpisi pokalnih tekmovanj pripravljeni brez razpisov za organizatorje, ker smo zaradi odpovedi pokalnih tekmovanj v letu 2020 pozvali vse organizatorje, če so pripravljeni sodelovati pri organizaciji tudi v letu 2021 in so se vsi - razen dveh - pozitivno odzvali. Poveljstvo je razpise potrdilo.

Zaradi odpovedanih tekmovanj in usposabljanj zaradi bolezni Covid-19 v letu 2020 pa je bil sprejet tudi predlog o podaljšanju pogojev za eno leto. Razpisno obdobje gasilskih tekmovanj traja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Izjema, da lahko starejše gasilke tekmujejo z 48. leti, dodatne točke pa se jim štejejo z 58. leti, se upošteva do 31.12.2021. Pogoj, da morajo tekmovalci v kategorijah članov in članic (do statusa starejšega gasilca - do starosti 58 let), imeti po sodelovanju na prvem tekmovanju leta 2019 v dveh letih opravljen tečaj za gasilskega pripravnika, mora biti prvič izpolnjen na tekmovanjih po razpisu GZS v letu 2022. Veljavnost testiranja sodnikov se iz 15.4.2021 podaljša do15.4.2022.

Program meseca varstva pred požari 2020 je predstavil Dejan Jurkovič, predsednik Komisije za preventivo. Nosilna tema meseca oktobra - ki jo je Poveljstvo potrdilo - je »Kdor za požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi«. Gradivo v obliki plakatov in zloženk je pripravljeno za delitev regijam na Gasilski zvezi Slovenije, dopis z usmeritvami za izvajanje aktivnosti pa bo poslan gasilskim zvezam in objavljen na spletni strani.

Izhodišča za razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2021, ki sta jih pripravili Komisija za sofinanciranje v sodelovanju s Komisijo za tehniko je predstavil Klemen Repovš, predsednik obeh komisij. Poveljstvo jih je načelno potrdilo, bodo pa dokončno oblikovana v mesecu oktobru in objavljena, da bodo gasilske organizacije lahko izvajala nabave opreme, ki bo sofinancirana za razpisom za leto 2021.

Sledila je predstavitev Janka Cerkvenika, kandidata za visokega gasilskega častnika, ki je predstavil nalogo z naslovom Analiza vodenja gasilskih organizacij - prednosti in slabosti enotirnega v primerjavi z dvotirnim sistemom vodenjem. Po podanih pozitivnih ocenah je Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika imenovalo v čin visokega gasilskega častnika, za kar mu še enkrat čestitamo.

Poveljstvo je potrdilo tudi napredovanja v gasilske čine v obdobju od 2. 6. do 14. 9. 2020.

Med pobudami in predlogi pa je sprejelo, da se zaradi težav s programom SPIN v delovno skupino za pregled funkcionalnosti programa in pripravo nujnih posodobitev vključi predstavnik GZS.

Sledila je še predstavitev vzorčnega modela svečanega plašča, ki ga je Poveljstvo ocenilo kot pozitivnega in sprejelo, da Komisija za tehniko pripravi standard za izdelavo moškega in ženskega plašča, ki se predstavi in sprejme na naslednji seji Poveljstva.

Branko Sojer iz URSZR je prisotne obvestil, da je skrajni rok za pripombe na pripravljene GIS teritorialne sloje 5. 10. 2020.

Regijski poveljniki so za regije prevzeli tudi letalske radijske postaje, ki smo jih prejeli iz zaloge sredstev URSZR.

 

Gostiteljem in vsem prisotnim se zahvaljujemo za uspešno izvedeno 16. sejo Poveljstva Gasilske zveze Slovenije.

 

Vsa sprejeta gradiva bodo poslana z okrožnico in objavljena na spletni strani.
1 2 3 4 5