VELIK POŽAR OGROŽAL NASELJE DOLGA POLJANA

V petek, 18. septembra 2020, je nekaj po 10. uri dopoldne zagorelo v mešanem gozdu tik nad naseljem Dolga Poljana v Občini Ajdovščina. Zaradi močne burje, ki je pihala z Nanosa, se je požar hitro širil proti naselju, zato je bila aktivirana Gasilska zveza Ajdovščina z GRC in nato celotna Severno-primorska regija. Manjši požar je nastal v bližini že pred dvema dnevoma, vendar je bil takrat pogašen in robovi temeljito omočeni.

Pri gašenju je v petek preko dneva sodelovalo okoli 160 gasilcev. Ponoči je zalivalo rob požarišča in gasilo požar okoli 110 gasilcev. V soboto dopoldne je na obhodih požarišča in straži sodelovalo okoli 60 gasilcev, nato pa se je število gasilcev na območju požara zmanjševalo. V petek ob močni burji in v soboto so na požarišče odmetavali vodo tudi s pomočjo helikopterja Slovenske vojske.

Čeprav je bila povšina požara manj kot 10 ha, je bilo na požarišču zelo živahno. Gasilci so se do požara z vozili prebijali skozi gručasto primorsko naselje po zelo strmih in ozkih ulicah. Požar je resno ogrožal dve stanovanjski hiši. Naselje Dolga Poljana je bilo ovito v gost dim. Zaradi dima in saj sta imela težave z dihanjem tudi dva gasilca. Vidljivost je bila zelo majhna. Burja je v petek popoldne pihala s hitrostjo med 55 in 75 km/h. Med gašenjem požara so gasilci v petek zvečer posredovali tudi na še eni lokaciji v Občini Ajdovščina.

"Bilo je kot sodni dan, res grozno. Valil se je dim, po zraku je nosilo pepel, imeli smo občutek, da gori streha. Pred hišo se ni videlo niti dvam metra, kar dušilo me je," je povedala domačinka Jožka Lemut. "Še pet minut, pa bi zgorela prva hiša. V hlevu imamo 30 bikov, ki so začeli kihati. Bali smo se, da se bo vnel hlev, saj imamo tam seno. Na drugi strani vasi so rezgetali konji," je grozljivo vzdušje opisala Lemutova. "Zmaga še ni v naših rokah, toda gasilci so res opravili veliko delo in krajani smo jim izredno hvaležni. Zaradi njihove izjemne požrtvovalnosti in profesionalnosti smo šli z olajšanjem v sobotni dan. Hvala tudi Občinskemu štabu Civilne zaščite, Slovenski vojski in vsem službam, ki so sodelovale v intervenciji," je v imenu krajanov povedal Marjan Curk, predsednik Sveta KS Dolga Poljana (vir: PN).

Na intervenciji sta podporo nudili tudi poveljniški vozili GE Nova Gorica in Gasilske zveze Slovenije s posadko.Od petka zvečer pa je bilo poveljniško mesto v logističnem centru URSZR v Ajdovščini. Sodelovali so tudi policisti, NMP ZD Ajdovščina in OŠ CZ Ajdovščina. Zaradi suše je ajdovska občina razglasila veliko požarno ogroženost.

Zahvala gre vsem gasilcem, vodstvu Severno-primorske regije, operaterjem poveljniških vozil, GRC Ajdovščina, Slovenski vojski, Policiji, domačinom in ostalim službam. Vsi našteti so usklajeno sodelovali in preprečili veliko škodo v naslju Dolga Poljana. Krajani so bili nad požrtvovalnostjo gasilcev zelo zadovoljni, celo navdušeni.

Besedilo in foto: Darko Muhič

SLAVNOSTNA SEJA PLENUMA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE V ŠENTJERNEJU

Običajno potekajo seje Plenuma Gasilske zveze Slovenije – najvišjega organa Zveze med dvema Kongresoma – v spomladanskih mesecih in se zaključijo s slavnostnim delom oziroma podelitvijo najvišjih gasilskih odličij. Letošnjo pomlad je to preprečila razglašena epidemija bolezni COVID-19. Ker – kljub preklicu epidemije konec maja 2020 – zaradi potrebnega spoštovanja ukrepov in priporočil stroke Plenuma nismo mogli izpeljati po ustaljeni poti, smo le-tega razdelili na Slavnostno sejo, ki je potekala danes, 19. septembra 2020, v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju, in 2. sejo Plenuma, sklicano korespondenčno.

Slavnostne seje Plenuma Gasilske zveze Slovenije so se v soboto, 19. septembra 2020 – poleg Janka Cerkvenika in Francija Petka, predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije, ter nagrajencev najvišjih priznanj v gasilski organizaciji – udeležili tudi mag. Matej Tonin, minister za obrambo in podpredsednik Vlade RS, mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, člani vodstva ter Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, vodstvo GZ Šentjernej, in Jože Simončič, župan Občine Šentjernej.

Najprej je dobrodošlico prisotnim izrekel župan Jože Simončič, nato pa je zbrane nagovoril tudi Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije.

Po krajši kulturni točki Kvarteta As, ki je tudi sicer poskrbel za vmesni kulturni program, je kot slavnostni govornik na dogodku spregovoril resorni minister mag. Matej Tonin.

Sledila je slavnostna podelitev Plaket gasilca, Kipcev gasilca in priznanj Matevža Haceta. Najvišja gasilska priznanja sta podelila Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

 

PLAKETE GASILCA za leto 2020 so prejeli JANEZ BUTALAIVAN DERČA in FRANC TRČEK, ki se podelitve zaradi bolezni ni mogel udeležiti.

KIPCE GASILCA za leto 2020 so prejeli DRAGO HERTIŠANTON HLASTEC in JOŽE URLEB.

PRIZNANJA MATEVŽA HACETA za leto 2020 so prejeli MILAN ANTOLINJOŽE OBLAK in VEKOSLAV ŠPILER – na podelitvi sta bila prisotna Milan Antolin in Vekoslav Špiler.

 

VSEM NAGRAJENCEM IZREKAMO ISKRENE ČESTITKE!


 

Podrobneje o Slavnostni seji Plenuma in 2. seji Plenuma Gasilske zveze Slovenije, sklicani korespondenčno, v septembrski številki Gasilca.

FOTOGALERIJA

Z EVROPSKIMI SREDSTVI DO ŠE VEČJE VARNOSTI

V torek, 25. avgusta 2020, je predsednik Janko Cerkvenik v imenu Gasilske zveze Slovenije kot ene izmed partneric na Ministrstvu za obrambo podpisal sporazum o sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 2014-2020, programskim dokumentom večletnega finančnega okvira 2021-2017 in programom instrumenta za okrevanje - NextGeneration (Naslednja generacija) - NG EU.

Kot je po podpisu sporazuma povedal Matej Tonin, minister za obrambo, ima podpisani sporazum visoke cilje, saj naj bi Republiki Sloveniji v naslednjih letih s pomočjo 120 milijonov evrov evropskih sredstev in 30 milijoni evrov lastne udeležbe uspelo zagotoviti boljše pogoje za delovanje sistema zaščite in reševanja, še posebej na področju nesreč kot posledice podnebnih sprememb. Zaživela naj bi ideja o skupnem nacionalnem centru Civilne zaščite, izboljšala se bo opremljenost sil za zaščito in reševanje, del sredstev pa bo namenjen usposabljanju operativnih enot vseh sil, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja.

ODKRITJE TEMELJNEGA KAMNA ZA REGIJSKI POLIGON ZASAVSKE REGIJE

V soboto, 8. avgusta 2020, so v Zagorju ob Savi uradno odkrili temeljni kamen za izgradnjo regijskega gasilskega poligona. Na krajši slovesnosti so bili prisotni poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije Janja Kramer Stajnko, župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, predsednik regijskega sveta gasilskih zvez zasavske regije Ivo Potočnik, poveljnik regijskega sveta gasilskih zvez zasavske regije Marko Bokal, direktor Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi Tadej Špitalar, podžupan Občine Hrastnik Božo Majcen, direktorica Zavoda za Šport Zagorje Samantha Tina Lovše, častni poveljnik Gasilske zveze Zagorje ob Savi Janez Groboljšek in predstavniki gasilskih zvez zasavskih občin.

Gasilski poligon bo namenjen usposabljanju gasilskih operativnih in tekmovalnih enot ter organizaciji vseh vrst gasilskih in gasilsko-športnih tekmovanj.

Projekt, ki je ocenjen na okoli 400.000 evrov in bo financiran s strani Gasilske zveze Slovenije ter Občine Zagorje ob Savi, naj bi bil zgrajen v letu 2021.

Anja Šircelj, medijska predstavnica GZ Zagorje ob Savi

OBRAMBNI MINISTER V SEŽANI IN DIVAČI

Mag. Matej Tonin, minister za obrambo Republike Slovenije, je 22. julija 2020 obiskal enoto Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje (ICZR) v Sežani ter ZGRS Sežana. Po seznanitvi s požarno ogroženostjo naravnega okolja in rešitvami iz državnega načrta, pripravami na požarno sezono ter video sistemom »Kras« si je v bližini letališča v Divači in železniške proge ogledal praktično usposabljanje prostovoljnih gasilcev, ki se v enoti ICZR v Sežani usposabljajo po programu Dopolnilnega usposabljanja gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju, ki ga – v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje – organizira Gasilska zveza Slovenije. Predstavljena sta bila tudi poveljniško vozilo PV-2 in dron Gasilske zveze Slovenije s spremljajočo infrastrukturo.

Resorni minister je po ogledu vaje povedal, da je slovenski sistem zaščite in reševanja zelo dobro organiziran in da se po njem zgledujejo tudi v tujini – kot ključna za uspešnost sistema je izpostavil gasilstvo in prostovoljnost. Med drugim je dejal: »Naše gasilstvo je močno, razvejano in tehnično dobro opremljeno.« Poudaril je tudi pomen nadaljnjega razvoja gasilstva. Pri tem je izpostavil prizadevanje za ustreznejše zavarovanje osebja in tehnike ter prilagoditev davčnega sistema, da bo privlačnejši za delodajalce, ki zaposlujejo operativne gasilce – sodelujoče v gasilskih intervencijah. Minister je izrekel veliko pohvalo gasilcem in njihovim inštruktorjem ter dejal, da smo nanje lahko upravičeno ponosni. Poudaril je pomen izobraževanja in ustrezne opremljenosti, kar skupaj daje dobre rezultate: »Zaradi tovrstnih izobraževanj je Slovenija varnejša in bolje pripravljena na naravne nesreče«. Glede videonadzornega sistema »Kras« je napovedal prizadevanje za rešitev, da bi se visokoresolucijske kamere lahko vklopile ob začetku gasilske intervencije in s tem bolje usmerjale njen potek (vir: MORS).

Predstavitve sta se poleg visokih gostov iz MORS udeležila Darko Muhič, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije, in Marko Adamič, regijski poveljnik Obalno-kraške gasilske regije. Vaje na terenu je vodil Boris Budal, ob pomoči inštruktorjev Gasilske zveze Slovenije.

Videoposnetek (Youtube MORS: avtor Robert Cotič)

Prispevek na  TV

PREVOZI OTROK Z GASILSKIM VOZILOM BREZ TAHOGRAFA

V Sloveniji je do nedavnega veljalo, da smo morali gasilci za prevoz gasilske mladine z gasilskimi vozili – če smo v vozilu peljali skupino 5 ali več predšolskih ali osnovnošolskih otrok – uporabljati tahografe.

Na osnovi sprejete spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa od 14.7. 2020 ne potrebujemo več tahografa, če v vozilu, ki ima zraven voznikovega sedeža še največ 8 sedežev, peljemo 8 otrok. Prav tako za ta vozila ni več potrebno vsakih 6 mesecev opraviti tehničnih pregledov.

VODSTVO GZS PRI RESORNEM MINISTRU

V sredo, 17. junija 2020, sta se z mag. Matejem Toninom, ministrom za obrambo Republike Slovenije, srečala Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Na pogovoru je bil  prisoten je bil tudi državni sekretar mag. Damijan Jaklin.

Predsednik in poveljnik sta resornega ministra seznanila z aktualno problematiko na področju gasilstva. Spregovorili so tudi o pogledih v prihodnost slovenske gasilske organizacije, najmnožičnejše sile v sistemu ZiR.

Foto: Vekoslav Rajh, MORS

NOVINARSKA KONFERENCA IN IZJAVA ZA JAVNOST

V sredo, 3. junija 2020, je bila ob 14. uri v prostorih Gasilske zveze Slovenije v Ljubljani novinarska konferenca, na kateri sta o akciji zbiranja donacij za gasilce prek platforme E-Donacije spregovorila Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, in Mitja Kotnik, predstavnik za medije Skupine Kovanček Group, d. d.

Hkrati so novinarji prejeli tudi sporočilo za javnost, v katerem je zapisano:

Epidemija je za nami, pred nami so novi izzivi. Za vse nas, saj so nekatere omejitve še vedno z nami in bodo verjetno tudi v prihodnje. Veliko število gasilcev je bilo aktiviranih v zadnjih aktivnostih preko Civilne zaščite RS in s koncem epidemije se je deaktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter se tako lahko posvetimo tudi drugim nujnim aktivnostim.

Izbruh epidemije koronavirusa in vseh s tem povezanih ukrepov - zmanjševanje socialnih stikov, samoizolacija itd. - sovpada z dlje časa načrtovanimi spremembami na področju zagotavljanja finančnih sredstev za naše delovanje in samo potrjuje pravilnost zastavljenega koncepta. V letošnjem letu slovenska gasilska društva planirajo nakup 200 vozil v okvirni vrednosti 20 milijonov evrov. Velik del teh sredstev namenijo društvom tudi lokalni donatorji, ki jih obiščemo večkrat na leto. Zbiranje sredstev prek dobrodelnih koncertov, sejmov, veselic, tekmovanj in podobno še dlje časa ne bo možno. Ti dogodki morajo v prihodnosti postati neke vrste dopolnitev aktivnosti v lokalnih okoljih in ne nuja zaradi zagotavljanja materialnih sredstev za delovanje.

Aplikacija E-Donacije ni bila ustvarjena zaradi epidemije koronavirusa, ponuja pa rešitev na izzive, ki smo jim priča tudi zaradi epidemije, kot tudi omogoča dosego našega cilja in to je zagotavljanje stabilnih in predvidljivih materialno-finančnih pogojev za naše delovanje.

Uvajanje in testiranje aplikacije E-Donacije smo skupaj s skupino Kovanček group d. d., kot enega izmed ključnih orodij zbiranja sredstev, pričeli konec lanskega leta. V rekordno kratkem času - v le nekaj dneh - smo zbrali prek 8000 donatorjev dohodnine. Že takrat smo si zastavili, da bomo po uspešnem testiranju v mesecu marcu začeli z donatorsko akcijo, za katero upamo, da bo največja v slovenski zgodovini, a smo jo morali prestaviti zaradi epidemije koronavirusa. Jo pa začenjamo sedaj, s še večjo motivacijo. V njej bodo lahko sodelovala vsa gasilska društva. Cilj je na moderen, tehnološko dovršen, enostaven in varen način dolgoročno zagotoviti donatorsjka sredstva gasilskim organizacijam, brez lastnega vložka donatorja. Takšen korak naprej smo ne le dolžni, ampak tudi primorani storiti. Znano je dejstvo, da več kot polovica davčnih zavezancev ne izkoristi možnosti donacije 0,5 % dohodnine organizacijam, ki so upravičene do njih in tako je ostalo skoraj 5,5 milijona evrov sredstev nerazporejenih v proračunu. Naša želja je, da omogočimo takšno rešitev, da z donacijo gasilskim organizacijam finančno posameznik ni obremenjen, temveč, če je možno, celo nagrajen.

V tem trenutku platforma omogoča doniranje dohodnine in zamenjavo ponudnika zdravstvenega zavarovanja, se pa implementirajo še drugi partnerji na ostalih področjih. Zato vabimo vse ponudnike bančnih, zavarovalnih in telekomunikacijskih storitev k sodelovanju. S prisotnostjo na platformi bodo v tem letu predstavljeni publiki približno 250.000 uporabnikov. Pozivamo tudi vsa gasilska društva, da se čim prej registrirajo v platformo in si omogočijo zbiranje donacij, saj bo v tem letu to verjetno realno edina rešitev, s katero bomo lahko delovali nemoteno.

Zato pozivamo vse, ki so jim vrednote in delovanje gasilskih organizacij blizu, da nas podprejo preko aplikacije E-Donacije in izkoristijo tudi zakonsko možnost doniranja 0,5 % dohodnine. Mi bomo pa s Skupino Kovanček Group d. d. in ponudniki v sistemu preverili, če lahko za njih uredimo še kakšen prihranek pri položnicah, ki jih že sedaj plačujejo.

Skupaj lahko tako zagotovimo gasilskim organizacijam trajno materialno-finančno podlago za nakup opreme, delo z mladimi in s tem izvajanje našega poslanstva.

 

Ljubljana, 3. 6. 2020

 

Kovanček Group d.d.,                                                                 Gasilska zveza Slovenije,

zanj član uprave marko Muršec                                                zanjo predsednik Janko Cerkvenik

 

 

Novinarsko konferenco si je možno ogledati na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=ifeqY-5FueY&feature-emb_logo

Povezava za doniranje: https://www.zagasilce.si

PRAVILNO NOŠENJE GASILSKE UNIFORME

Gasilska zveza Slovenije je v letu 2018 pristopila k prenovi standarda gasilske uniforme prostovoljnih gasilcev. Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na svoji 12. redni seji dne 22. 11. 2019 potrdilo Standard kakovosti nove gasilske uniforme, ki velja od tega dne naprej.

Gasilci oblečeni v uniformo predstavljamo svojo organizacijo in ji izkazujemo spoštovanje predvsem s primernim in pravilnim načinom nošenja. Z namenom, da bo izgled uniformiranih gasilcev usklajen in skladen s pravili nošenja, smo na Gasilski zvezi Slovenije pripravili in izdali krajša navodila v obliki zloženke in plakata: »Pravilno nošenje gasilske uniforme«.

Gasilska društva bodo v začetku meseca maja preko svojih regij prejela vsako po dva plakata in zloženki, gasilske zveze pa po po dva plakata in eno zloženko.

Obe publikaciji sta dostopni pri vsebini standarda kakovosti gasilske uniforme.

VELIK POŽAR PRI PETRINJAH

V bližini vasi Petrinje (nad Kraškim robom) je 22. aprila 2020 od dopoldneva - na levi in desni strani državne ceste na meji med Mestno občino Koper ter občino Hrpelje-Kozina - divjal večji požar. Z ognjenimi zublji, ki jih je razplamtevala močna burja, se je borilo okoli 150 gasilcev iz širše regije. Na pomoč so priskočile tudi dodatne okrepitve iz okoliških gasilskih društev. Gasilci smo bili priča mnogim požarnim preskokom čez cesto in po gmajni.

Po neuradni oceni gasilcev in ZGS je ogenj zajel okoli 35 ha borovega gozda. Vzrok požara še ni znan, življenja in lastnina prebivalcev v bližini niso bili ogroženi. Požar je bil do večera pogašen, požarna straža je ostala čez noč, predvidena je tudi v četrtek, 23. aprila 2020.

Zaradi obsežnosti požara je bila preverjena možnost gašenja s helikopterjem Slovenske vojske, vendar to zaradi močne burje  ni bilo mogoče. Pri gašenju so sodelovali gasilci koprske gasilske brigade in ZGRS Sežana, ter  gasilci OGZ Koper, KGZ Sežana, GZ Postojna in GZ Ilirska Bistrica. Prisotni so bili tudi predstavniki očin Koper in Hrpelje-Kozina. Na pomoč so priskočili tudi gasilci iz Trsta.

Preko noči so izvajali požarno stražo gasilci iz Notranjske gasilske regije (cca. 90 gasilcev), v četrtek, 23. 4. 2020 pa so jih zjutraj zamenjali gasilci iz Severno-primorske regije. Sodelovali bodo tudi domači gasilci.

Na terenu je deloval Štab ob podpori operaterjev PV-2.

Državna cesta na odseku Kozina–Črni Kal je bila zaprta, kar je omogočalo gasilcem uspešnejše delo, čeprav je močan dim občasno onemogočal vožnjo z vozili.
1 2 3 4 5